Αρχική» Ακολουθία πλήρης του παραδόξου θαύματος "Άξιόν Εστιν" μετά παρακλητικού κανόνος και εγκωμιαστικού λόγου

Ακολουθία πλήρης του παραδόξου θαύματος "Άξιόν Εστιν" μετά παρακλητικού κανόνος και εγκωμιαστικού λόγου

Ακολουθία πλήρης του παραδόξου θαύματος "Άξιόν Εστιν" μετά παρακλητικού κανόνος και εγκωμιαστικού λόγου
Εκδότης : Ιδιωτική Έκδοση
Έτος έκδοσης : 1994
ISBN :
Σελίδες : 93
Σχήμα : 24χ17
 
Κατηγορίες : Ακολουθίες, Ύμνοι
 

10.20 €
9.08 €
Μη Διαθέσιμο Προιον
[...] Σημειωτέον δ' ότι κατά το παρελθόν πεντάκις εξεδόθησαν ακολουθίαι εις το "Άξιόν Εστιν" - ελλιπώς πάντοτε - τας οποίας και αναφέρομεν· η πρώτη έκδοσις εγένετο το έτος 1854 υπό Στεφάνου Κ. Σκαθάρου· η δευτέρα το 1867 υπό Ιωσήφ Κ. Σκαθάρου· η τρίτη το 1890 υπό Σάββα Ιερομονάχου· η τετάρτη το 1971 υπό των Διονυσίου Ιεροδιακόνου και Κοσμά Μοναχού, και η πέμπτη το 1989 υπό της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.
Η ανά χείρας έκτι έκδοσις πληρεστάτη ούσα, περιέει επί πλέον· α) τέσσαρα εσπέρια τροπάρια, β) δύο ιδιόμελα εις την Λιτήν, γ) τρία πανηγυρικά προσόμοια των Αποστίχων, δ) τρία καθίσματα εις τον Όρθρον, ε) δεύτερον πανηγυρικόν κανόνα, στ) δεύτερον και τρίτον Απολυτίκιον, δεύτερον Κοντάκιον και εξαποστειλάριον, ζ) από ένα προσόμοιον εις τον Μικρόν Εσπερινόν και εις τους Αίνους, η) ένα νέον εκτενή εγκωμιαστικόν πανηγυρικόν λόγον, συγγραφέντα υπό ευλαβών τινών αδελφών και θ) εις περιορισμένα αντίτυπα τα δοξαστικά της ακολουθίας μελοποιημένα. Έτι δε, ο αυτός αοίδιμος Γέρων Γεράσιμος, αύθις εβελτίωσε και εδιόρθωσε την όλην ακολουθίαν, ολίγον προ της κοιμήσεώς του.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο