Αρχική» Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου

Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου

Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών αποτίμησης του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk) και η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών από τα οποία εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα.

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό: χρηματοοικονομικούς αναλυτές, τραπεζικά στελέχη, στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών, φοιτητές και ερευνητές.

Μεταξύ άλλων, το βιβλίο καλύπτει τα ακόλουθα:
- Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: (Διάκριση μεταξύ αγορών χρήματος και κεφαλαίου, δομή και λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος, διάκριση τραπεζών, σύστημα διαχωρισμού εμπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, χρηματοδοτική λειτουργία, γενικές αρχές πιστοδοτικής πολιτικής, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, είδη δανείων).
- Προσέγγιση πιστωτικού κινδύνου (Σπουδαιότητα Πιστωτικού Κινδύνου για τις Τράπεζες, Η "Βασιλεία ΙΙ": οι τρεις πυλώνες, πιστωτικός κίνδυνος - τυποποιημένη προσέγγιση και η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων, αναμενόμενη και μη-αναμενόμενη ζημιά, μέθοδοι μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου).
- Χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου (ανάλυση πιστωτικού κινδύνου, κατάταξη των δανειοληπτών σε περιοχές κινδύνου (credit rating), περιπτώσεις κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από μία χορήγηση, δείκτης απόστασης για αθέτηση, τα ποιοτικά κριτήρια-γενικά χαρακτηριστικά, κριτήρια αξιολόγησης πιστοδοτήσεων, σύστημα βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δανειολήπτη).
- Ανασκόπηση μοντέλων πιστοληπτικής διαβάθμισης δανειοληπτών - credit scoring (τεχνικές εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, παραμετρικές τεχνικές, μη-παραμετρικές τεχνικές, είδη μοντέλων πιστωτικού κινδύνου, μοντέλα βαθμολόγησης ή διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου, τα συστήματα FINEVA και FINCLAS, προδιαγραφές των συστημάτων, η διαδικασία ανάπτυξης μοντέλων πιστωτικού κινδύνου, επικύρωση των συστημάτων credit scoring).
- Καλλιέργεια πιστωτικής κουλτούρας σε έναν τραπεζικό οργανισμό (Καθορισμός της Π.Κ., εταιρικές προτεραιότητες και Π.Κ, υιοθετώντας μια νέα πιστωτική κουλτούρα).

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Τουριστικό μάνατζμεντ

Ζοπουνίδης, Κωνσταντίνος
Κλειδάριθμος(2006)
960-209-953-4
237
38.50 €
28.88 €

Πρόβλεψη εξαγορών

Συλλογικό έργο
Κλειδάριθμος(2006)
960-209-946-1
136
27.50 €
20.63 €

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Χρηματοοικονομική λογιστική

Τσακλαγκάνος, Άγγελος Α.
Κυριακίδη Αφοί(2005)
960-343-862-6
776
48.53 €
35.91 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Περισσότερα Βιβλία στις Σειρές

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο