Αρχική» Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ

Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ

Μάρτιος 2013

Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2013
ISBN : 960-445-947-3
Σελίδες : 530
Σχήμα : 17χ12
 
Κατηγορίες : Εμπορικό δίκαιο
 
Σειρές : Σύγχρονη Νομοθεσία

11.00 €
10.34 €
O παρόν -δεύτερο τεύχος της "Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας"- περιέχει τα βασικά νομοθετήματα που ρυθμίζουν τις προσωπικές εταιρίες (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, αφανή εταιρία, κοινοπραξία, αστική εταιρία) και από τις κεφαλαιουχικές την ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.), την εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία.
Και το δεύτερο αυτό τεύχος έχει τον ίδιο με το πρώτο τεύχος της σειράς σκοπό: να προσφέρει στους φοιτητές και τους νομικούς της πράξης μια εύχρηστη αλλά και πλήρη κωδικοποίηση των εν λόγω βασικών νομοθετημάτων. Τα λοιπά συναφή νομοθετήματα παρατίθενται μόνο με τον αριθμό τους, ώστε να μπορεί να τα αναζητήσει όποιος ενδιαφέρεται για το περιεχόμενό τους.
Σημαντικότερη εξέλιξη, που κατέστησε αναγκαία την παρούσα δεύτερη έκδοση του τεύχους, υπήρξε η έναρξη ισχύος του Ν. 4072/2012, ο οποίος μεταρρύθμισε ουσιωδώς το δίκαιο των προσωπικών εταιριών, καταργώντας παράλληλα τις οικείες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, ενώ ταυτόχρονα εισήγαγε τον νέο εταιρικό τύπο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Ο νέος νόμος προέβλεψε και αντίστοιχες τροποποιήσεις στους Ν. 3853/2010 και 3419/2005.
Ως προς το δίκαιο της ΑΕ, από την πρώτη έκδοση μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει α) οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 86/2011 ΦΕΚ Α΄ 208/20.9.2011 ("προσαρμογή ν. 2190/1920 περί ΑΕ στην ΟΔΗΓΕΕ 109/09 για απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε συγχωνεύσεις"), και του Π.Δ. 20/2011 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.3.2011), το οποίο ενσωμάτωσε στον κ.ν. 2190/20 το άρθρο 2 της Οδηγίας 2009/49/ΕΚ β) το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2012, που προσθέτει το τελευταίο εδάφιο στην παρ. 5 του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 και
γ) το άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α΄ της από 12.12.2012 ΠΝΠ (Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), ΦΕΚ Α΄ 240/12.12.2012, που τροποποιεί το άρθρο 8 παρ. 2 ν. 2190/1920. Η τελευταία αυτή διάταξη (εδ. β΄ και γ΄) τροποποιεί και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 4 και της παρ. 3 του άρθρ. 41 του Ν 3190/1955, αναπροσαρμόζοντας το κατώτατο απαιτούμενο εταιρικό κεφάλαιο για τους δύο αυτούς εταιρικούς τύπους.
Παρατίθενται, όπως και στην προηγούμενη έκδοση, ενημερωμένοι οι νόμοι 3419/2005 [: "Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας"] και 3853/2010 ("Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις"), που τέθηκαν σε ισχύ από την 4.4.2011. Οι ρυθμίσεις των νόμων αυτών αφορούν τις προσωπικές και όλες σχεδόν τις κεφαλαιουχικές εταιρίες και εφαρμόζονται παράλληλα με τις ειδικές, αντίστοιχες για κάθε εταιρικό τύπο, διατάξεις.

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Ανώνυμη εταιρία

Βελέντζας, Γιάννης Ε.
Εκδόσεις Ius(1999)
960-7410-16-5
624
49.34 €
43.91 €

Περισσότερα Βιβλία στις Σειρές

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο