Αρχική» Διοικητική δικονομία

Διοικητική δικονομία

Διοικητική δικονομία
Συγγραφέας : Φορτσάκης Θεόδωρος Π.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2011
ISBN : 960-272-869-8
Σελίδες : 1504
 
Κατηγορίες : Δικονομικό δίκαιο
 
Σειρές : Ελληνική Νομοθεσία

50.00 €
42.50 €
Η παρούσα συλλογή αποτελεί μια συστηματική συγκέντρωση και ταξινόμηση των διατάξεων που ενδιαφέρουν τη διοικητική δικονομία, αλλά και εκείνων του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου που είναι συνυφασμένες με αυτήν. Η όγδοη έκδοση περιλαμβάνει 111 νομοθετήματα κωδικοποιημένα μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η νέα έκδοση της Συλλογής κατέστη αναγκαία, καθώς από την προηγούμενη έκδοση μέχρι σήμερα τέθηκαν σε ισχύ νόμοι, οι οποίοι είτε μετέβαλαν βασικά δικονομικά νομοθετήματα, όπως οι Ν 3943/2011 και Ν 3994/2011, που επέφεραν αλλαγές στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, είτε επηρέασαν εν γένει τη νομοθεσία που περιλαμβάνεται στη Συλλογή, όπως είναι ο προαναφερθείς Ν 4014/2011, που τροποποίησε το καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο Ν 4013/2011, που συνέστησε νέα ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων συμβάσεων, ο Ν 4002/2011 για τη δημοσιονομική εξυγίανση, που επέφερε αλλαγές στον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού και τον ΚΕΔΕ, ο Ν 4001/2011, που μετέβαλε το κανονιστικό πλαίσιο των ενεργειακών αγορών και της ΡΑΕ, ο Ν 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που εισήγαγε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των φορέων του Δημοσίου, καθώς και την ηλεκτρονική διοικητική πράξη, ο Ν 3978/2011 για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας, ο Ν 3959/2011, που κατάργησε το Ν 703/1977 και εισήγαγε νέο πλαίσιο λειτουργίας για την Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.ά. Ο κορμός του έργου αποτελείται από το ΠΔ 18/1989 για το ΣτΕ και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), όπως ισχύουν σήμερα και συμπληρώνεται από διατάξεις για τις ακυρωτικές και τις ουσιαστικές διοικητικές διαφορές. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα πλήρη κείμενα του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ (όπως τροποποιήθηκε από το 14ο Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν 3344/2005 και τέθηκε σε ισχύ από 1.6.2010) και των λοιπών προσθέτων Πρωτοκόλλων, ορισμένες διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και πίνακας των Αποφάσεων-Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν στη διοικητική δικονομία. Η συλλογή περιέχει, ακόμη, διατάξεις για το ΑΕΔ, την οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δημόσιο Λογιστικό, την αναγκαστική απαλλοτρίωση, την αστική ευθύνη και τα προνόμια του Δημοσίου, τη διοικητική διαδικασία, τις ανεξάρτητες αρχές, τη διοικητική εκτέλεση, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την εκτέλεση των δημοσίων έργων (Ν 3669/2008) και, τέλος, τη διαιτησία και τη διοικητική επίλυση των διοικητικών διαφορών. Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα νομοθεσίας, πίνακα τροποποιητικών νομοθετημάτων και πίνακα διοικητικών διαφορών ουσίας εμπλουτισμένο με όλες τις νέες διοικητικές διαφορές, καθώς και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο, που καλύπτει το σύνολο των νομοθετημάτων.

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Φορολογική νομοθεσία

Φορτσάκης, Θεόδωρος Π.
Νομική Βιβλιοθήκη(2015)
960-562-446-Χ
624
18.00 €
15.30 €

Constitutional Law in Greece

Σπυρόπουλος, Φίλιππος Κ.
Σάκκουλας Αντ. Ν.(2009)
960-15-2147-Χ
392
85.00 €
72.25 €

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Περισσότερα Βιβλία στις Σειρές

Δίκαιο ανταγωνισμού

Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ.
Νομική Βιβλιοθήκη(2007)
960-272-376-9
784
40.00 €
34.00 €

Δίκαιο ιθαγένειας

Βρέλλη - Βροντάκη, Αργυρώ
Νομική Βιβλιοθήκη(2010)
960-272-728-4
432
28.00 €
23.80 €

Δασική νομοθεσία

Μαριά, Ευπραξία - Αίθρα
Νομική Βιβλιοθήκη(2018)
960-622-430-9
896
51.89 €
44.11 €

Βασικοί εργατικοί νόμοι

Παπαδημητρίου, Κώστας Δ., 1954-
Νομική Βιβλιοθήκη(2018)
960-622-462-7
704
27.00 €
22.95 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο