Αρχική» Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου

Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου

Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου
Συγγραφέας : Σπηλιωτόπουλος Επαμεινώνδας Π.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2010
ISBN : 960-272-761-6
Σελίδες : 416
Τόμος : 1
 
Κατηγορίες : Διοικητικό δίκαιο
 

40.00 €
34.00 €
Ο πρώτος τόμος του Εγχειριδίου εμπεριέχει την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Η ύλη και το διάγραμμα της συστηματικής εμφανίσεως αυτής ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου. Οι διατυπώσεις στο Εγχειρίδιο είναι συνοπτικές και προς αποφυγή πολλών επαναλήψεων γίνεται παραπομπή στις ενάριθμες παραγράφους και υποσημειώσεις.

Εκτός των απαραίτητων νομοθετικών και νομολογιακών επικαιροποιήσεων επί όλων των κεφαλαίων του Εγχειριδίου, στον πρώτο τόμο ενημερώθηκε πλήρως το κεφάλαιο των κανόνων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και ενσωματώθηκαν οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας με το Ν 3671/2008. Επιπλέον στα κεφάλαια για τα Περιφερειακά Όργανα του Κράτους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υιοθετήθηκαν και παρουσιάζονται οι σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης". Επίσης αξιοσημείωτες αλλαγές που επήλθαν με το Ν 3886/2010 "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)" έχουν ληφθεί υπόψη στο κεφάλαιο για τη Διοικητική Σύμβαση.

Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική, πλούσια, επίκαιρη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων.

Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολύτιμη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Οι αριθμημένες παραγράφους με ενιαία αρίθμηση και το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, που παραπέμπει στις αριθμημένες παραγράφους, διευκολύνουν τον χρήστη.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου

Σπηλιωτόπουλος, Επαμεινώνδας Π.
Σάκκουλας Αντ. Ν.(1997)
960-232-776-6
669
31.40 €
26.69 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου

Σπηλιωτόπουλος, Επαμεινώνδας Π.
Νομική Βιβλιοθήκη(2017)
960-622-147-4
326
35.00 €
29.75 €

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Τοπική αυτοδιοίκηση

Μπέσιλα - Βήκα, Ευρυδίκη
Σάκκουλας Εκδόσεις Α.Ε.(2004)
960-301-805-8
558
58.00 €
54.52 €

Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου

Σπηλιωτόπουλος, Επαμεινώνδας Π.
Νομική Βιβλιοθήκη(2011)
960-272-786-1
304
40.00 €
34.00 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο