Αρχική» Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική: Ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία: Δείκτης κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης

Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική: Ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία: Δείκτης κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης

Από τη θεωρία στην πράξη: Έννοια, παράγοντες και συντελεστές, ερευνητική μεθοδολογία αξιολόγησης, στρατηγικές βελτίωσης, πρότυπα μέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, ειδική αναφορά στα πρόσωπα με νοητική υστέρηση

Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική: Ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία: Δείκτης κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης
Συγγραφέας : Δελλασούδας Λαυρέντιος Γ.
Εκδότης : Ιδιωτική Έκδοση
Έτος έκδοσης : 2006
ISBN : 960-631-159-7
Σελίδες : 538
Τόμος : 4
Σχήμα : 24χ17
 
Κατηγορίες : Ειδική αγωγή
 

38.72 €
34.46 €
Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης και αντιμετώπισης του προβλήματος της ένταξης και ενσωμάτωσης των Ατόμων με Αναπηρία (Προσώπων με Αναπηρία κατά τον συγγραφέα) στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με βελτίωση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων και κατά συνέπεια και της ποιότητας ζωής τους. Προς τον σκοπό αυτό περιγράφονται σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές για τη σχολική, επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους.

Απευθύνεται στους σπουδαστές, που παρακολουθούν σχετικά μαθήματα, αλλά και στα ίδια τα πρόσωπα με αναπηρία και το περιβάλλον τους και, γενικά, προς όλους όσοι ασχολούνται αμέσως ή εμμέσως, προπαρασκευαστικά ή παράλληλα με τα ζητήματα που προαναφέραμε (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, θεραπευτές του λόγου, σχολικοί νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, επαγγελματικοί σύμβουλοι κ.ά.).

Στον παρόντα Δ΄ τόμο περιλαμβάνονται -πέραν της εισαγωγής για τη θέση των Ατόμων με Αναπηρία (Α.Μ.Α.) στο κοινωνικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις νεότερες αντιλήψεις- και πέντε μέρη: Στο πρώτο μέρος περιγράφονται η έννοια της ζωής και της ποιότητάς της, τόσο γενικά όσο και ειδικά για τα Α.Μ.Α., σύμφωνα με διάφορες ερμηνευτικές θεωρήσεις. Στο δεύτερο, οι παράγοντες και οι συντελεστές που προσδιορίζουν την Ποιότητα Ζωής (Π.Ζ.), καθώς και οι πρόσθετοι αλλά και ειδικοί παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με την Π.Ζ. των Α.Μ.Α. Στο τρίτο το πλαίσιο της μεθοδολογίας αξιολόγησης της Π.Ζ. ως υποκειμενικό βίωμα και ως "αντικειμενική" παρατήρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο τέταρτο, ο ερευνητικός σχεδιασμός για τη βελτίωση και διασφάλιση της Π.Ζ., στρατηγικές βελτίωσής της, η συμβολή της τεχνολογίας για την προσπάθεια επίτευξης του σκοπού αυτού, καθώς και προτεινόμενα πρότυπα αξιολόγησης με στόχο την αναβάθμισή της. Στο πέμπτο, αναφέρονται οι προοπτικές και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους, τα οποία προκύπτουν από τη διασφάλιση των προϋποθέσεων και την προώθηση της έρευνας για βελτίωση της Π.Ζ. των Α.Μ.Α. Τέλος, στο Παράρτημα περιλαμβάνονται 35 πίνακες με: (α) όργανα - κριτήρια διάγνωσης και αξιολόγησης, (β) υπόδειγμα συνέντευξης για την αξιολόγηση των οικογενειακών αναγκών, (γ) πρότυπο αξιολόγησης για ένα ενταγμένο παιδί και την οικογένειά του και (δ) άλλα είδη και πρότυπα συνέντευξης απευθυνόμενα τόσο προς τις υπηρεσίες όσο και προς τα ίδια τα Α.Μ.Α.

Αναλυτικό πίνακα περιεχομένων βλ. στο http://www.disabled.gr (μενού: Βιβλία)

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

1:00 η ώρα

Κυριακίδου - Χριστοφίδου, Αθηνά
Πράσινη πρίζα(2012)
9963-9537-5-1
82
16.42 €
13.14 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο