Αρχική» Εισαγωγή στη βιοηθική

Εισαγωγή στη βιοηθική

Ιατρική και θεολογική προσέγγιση των θεμάτων

Εισαγωγή στη βιοηθική
Συγγραφέας : Μακάριος Γρινιεζάκης Αρχιμανδρίτης
Εκδότης : Γρηγόρη
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 960-333-846-8
Σελίδες : 734
Σχήμα : 21x14
 
Κατηγορίες : Θεολογία , Βιοηθική
 
Σειρές : Παντοδαπά της Βιοηθικής

35.00 €
27.65 €

Η Βιοηθική αποτελεί σπουδαίαν πρόκλησιν των συγχρόνων καιρών. Ήδη γνωρίζομεν πράγματα, τα οποία προ δύο μόνον δεκαετιών ηγνοούμεν παντελώς. Αλλά και ανοίγονται ενώπιον ημών δυνατότητες και προοπτικαί ασύλληπτων διαστάσεων, αι οποίαι πολλήν ζάλην δημιουργούν επί τη εμφανίσει αυτών. Χρέος, κατά ταύτα, επιτακτικόν εγείρεται τοις γρηγορούσιν εκ των ημετέρων, όπως εγκύψωμεν μετά νέου ζήλου εις τα θεία των Γραφών κείμενα, καθώς και εις εκείνα των Θεοφόρων της Εκκλησίας Πατέρων, αναζητούντες εν ταπεινώσει και πόθω "τι το Πνεύμα λέγει ταις Εκκλησίαις" επί των θεμάτων τούτων. Διότι ασφαλώς η αντιμετώπισις αυτών δια μόνον του ορθού λεγομένου λόγου και των πορισμάτων των επιστημονικών ερευνών και πειραμάτων ήκιστα δύναται να βοηθήση τον άνθρωπον, λόγω του εκ της αμαρτίας εσωτερικού σκοτασμού, ο οποίος αποτίκτει πλάνας και οδηγεί μακράν του Δημιουργού Θεού. Οφείλομεν, όθεν, εν πνεύματι υπευθυνότητος άκρας και εν αισθήσει ποιμαντικού και οδηγητικού χρέους να αναζητήσωμεν, στοιχούντες τω παραδείγματι των Αγίων Πατέρων, το κατά περίπτωσιν θέλημα του Θεού, ώστε να δυνάμεθα να είπωμεν εις τους επιστήμονας και γενετιστάς, τους οποίους, άλλωστε, βαθύτατα τιμώμεν και εκτιμώμεν τας προσπάθειάς των, ότι "τάδε λέγει Κύριος" και ότι εκεί εξαντλούνται τα όρια της επιστήμης· μη αίρετε υπερβάθμιον πόδα! Επειδή δε η πρόοδος εις τους χώρους τούτους συντελείται με γεωμετρικήν, ούτως ειπείν, πρόοδον, οφείλομεν να εξαγοραζώμεθα τον καιρόν σπουδαίως δίχα μέντοι γε άγχους ή πανικού, επικαλούμενοι εκ βαθέων την φωτιστικήν του Παρακλήτου ενέργειαν. Ευχαρίστως, όθεν τιθέμεθα την σειράν "Παντοδαπά της Βιοηθικής" υπό την πνευματικήν αιγίδα και ευλογίαν της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και ευχόμεθα όπως αύτη έχη την δέουσαν επιτυχίαν και απήχησιν και καρποφορίαν.

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Η δύναμη της συγνώμης

Μακάριος Γρινιεζάκης, Αρχιμανδρίτης
Εν πλω(2010)
960-6719-82-0
200
12.11 €
8.96 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Κλωνοποίηση

Μακάριος Γρινιεζάκης, Αρχιμανδρίτης
Γρηγόρη(2014)
960-333-847-5
734
18.50 €
14.62 €

Οικογένεια σε κρίση

Συλλογικό έργο
Ακρίτας(2009)
960-328-351-7
334
19.00 €
14.06 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Το ιερατικό ήθος

Μακάριος Γρινιεζάκης, Αρχιμανδρίτης
Γρηγόρη(2017)
960-333-995-4
276
14.00 €
11.06 €

Πατριαρχικόν κοντάκιον

Μακάριος Γρινιεζάκης, Αρχιμανδρίτης
Το Παλίμψηστον(2004)
960-7814-22-3
173
15.99 €
12.79 €

Παράκλησις των θλιβομένων

Μακάριος Γρινιεζάκης, Αρχιμανδρίτης
Το Παλίμψηστον(2002)
960-7814-16-9
173
10.96 €
8.77 €

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Η προσέγγιση των εθνικών

Βουλγαράκη - Πισίνα, Εύη Η.
Μαΐστρος(2016)
960-6846-23-7
480
27.40 €
24.39 €

Η καινή διαθήκη

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.
Σωτήρ(2013)
 
35.00 €
31.50 €

Περισσότερα Βιβλία στις Σειρές

Κλωνοποίηση

Μακάριος Γρινιεζάκης, Αρχιμανδρίτης
Γρηγόρη(2014)
960-333-847-5
734
18.50 €
14.62 €

Κλωνοποίηση

Μακάριος Γρινιεζάκης, Αρχιμανδρίτης
Ακρίτας(2005)
960-328-258-8
276
15.00 €
11.10 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο