Αρχική» Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Κατά άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014 - Ερμηνευτική προσέγγιση και παραδείγματα

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
Συγγραφέας : Συλλογικό έργο, Σγουρινάκης Νίκος, Μιχελινάκης Βαγγέλης, Βλησμάς Ορέστης, Ναούμ Χρήστος Β.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2015
ISBN : 960-562-400-2
Σελίδες : 320
Σχήμα : 24x17
 
Κατηγορίες : Λογιστική
 

38.00 €
32.30 €

Είναι γεγονός ότι ο νόμος 4308/2014, με τον οποίο καθιερώνονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αποτελεί το πλέον σημαντικό νομοθέτημα των τελευταίων ετών στον χώρο του ελληνικού λογιστικού κανονιστικού πλαισίου με σημαντικές επιδράσεις στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των λογιστικών διαδικασιών. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Περαιτέρω, ο νόμος εισάγει γνωστές μεν λογιστικές έννοιες στις οποίες ωστόσο, προσδίδεται διαφορετικό περιεχόμενο, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς του ΕΓΛΣ και του ΚΦΑΣ - ΚΒΣ. Τέτοιες έννοιες, για παράδειγμα, είναι αυτές που αφορούν στα λογιστικά αρχεία (δηλαδή βιβλία, αλλά όχι μόνο), στα λογιστικά στοιχεία - τεκμήρια (δηλαδή τα παραστατικά), στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αλλά και στο απλοποιημένο τιμολόγιο, στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων είτε στο ιστορικό κόστος είτε στην εύλογη αξία, στις οντότητες, στην απομείωση κ.λπ. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές της Λογιστικής δεν αλλάζουν. Το λογιστικό κύκλωμα έχει εφαρμογή και εδώ. Η επιχείρηση (εφεξής οντότητα) θα πρέπει να καταγράφει τις συναλλαγές της, οι οποίες στοιχειοθετούν λογιστικά γεγονότα, στα λογιστικά της βιβλία, υιοθετώντας ένα λογιστικό σύστημα, ήτοι το απλογραφικό, ή το διπλογραφικό βάσει ενός σχεδίου λογαριασμών, το οποίο διακρίνεται για την ευελιξία του. Ακολούθως θα πρέπει να εφαρμόσει τους κανόνες αποτίμησης (επιμέτρηση), όπου είναι αναγκαίο, για την κατ' αξίαν καταγραφή της περιουσίας και του ύψους των υποχρεώσεών της. Στη συνέχεια, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού του αποτελέσματος της περιόδου αναφοράς (δηλαδή της λογιστικής χρήσης) και η κατάρτιση των λογιστικών (χρηματοοικονομικών) καταστάσεων, με στόχο να προκύψουν, αλλά και να διεκπεραιωθούν οι φορολογικές υποχρεώσει της οντότητας. Επιπλέον, μέσω των καταστάσεων, θα δοθούν οικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν στην εύλογη παρουσίαση της οικονομική θέσης και απόδοσης στους έχοντες συναλλακτική ή επενδυτική σχέση με την οντότητα (φορείς και οικονομικό περιβάλλον). Το κύριο χαρακτηριστικό των νέων διατάξεων, είναι ότι η ίδια οντότητα, μέσω των εκπροσώπων-διαχειριστών της, αναλαμβάνει "πρωτοβουλίες" για την καταγραφή του λογιστικού έργου, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για τις ενέργειές της, ως προς την δυνατότητα εξακρίβωσης της νομιμότητας αυτών, έναντι της αρμόδιας, κατά περίπτωση, ελεγκτικής αρχής. Στο ανά χείρας έργο, επιχειρείται μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση των νέων αυτών διατάξεων του νόμου, με την παράθεση εφαρμογών και παραδειγμάτων. Η δομή της ύλης προσαρμόστηκε στη σειρά τα ων κεφαλαίων του τόμου.

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων

Παρασκευόπουλος, Δημήτριος Π.
Interbooks(2003)
978-960-390-128-0
116
8.52 €
6.82 €

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Μιλτιάδης Κ. Λεοντάρης
Πάμισος(2009)
978-960-6780-48-6
50.00 €
42.50 €

Χρηματοοικονομική λογιστική

Τσακλαγκάνος, Άγγελος Α.
Κυριακίδη Αφοί(1994)
978-960-343-263-0
408
24.88 €
18.41 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο