Αρχική» Η εξουσία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για την επιβολή κυρώσεων και ο δικαστικός έλεγχος αυτών

Η εξουσία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για την επιβολή κυρώσεων και ο δικαστικός έλεγχος αυτών

Σύμφωνα με τους νόμους 3340/2005 και 3371/2005

Η εξουσία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για την επιβολή κυρώσεων και ο δικαστικός έλεγχος αυτών
Συγγραφέας : Παγώνη Σ.
Υπεύθυνος Σειράς : Κοτσίρης Λάμπρος Ε.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 960-445-017-4
Σελίδες : 357
 
Κατηγορίες : Εμπορικό δίκαιο
 
Σειρές : Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου

35.00 €
32.90 €
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη νομική προσέγγιση της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς και, κυρίως, της κατασταλτικής αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του δικαστικού ελέγχου των κυρώσεων, που αυτή επιβάλλει. Στο πρώτο μέρος (γενικό) εξετάζονται: η δομή της κεφαλαιαγοράς (πρωτογενής και δευτερογενής), οι νομοθετικές εξελίξεις στην εγχώρια αγορά, με τη θέση σε ισχύ των νόμων 3152/2003, 3340/2005 και 3371/2005, και στην κοινοτική-διεθνή και οι εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς με την έκδοση νέων οδηγιών (π.χ. οδηγία 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση της αγοράς). Ακολουθεί η εξέταση της νομικής φύσης της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οργανωτικής δομής και των εξουσιών της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη συγκρότησης στην Ελλάδα μιας ενιαίας αρχής εποπτικής των τριών επιμέρους αγορών -τραπεζικής, κεφαλαιαγοράς και ασφαλειαγοράς όσο και μετατροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε Ανεξάρτητη Αρχή. Το δεύτερο μέρος (ειδικό) αποτελείται από δύο κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο αναφέρεται στην κατασταλτική εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το δεύτερο στον δικαστικό έλεγχο των κυρώσεων.
Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο διαιρείται σε επιμέρους θεματικές ενότητες, που αποτελούν επιμέρους «κατηγορίες» κατασταλτικής επέμβασης της εποπτικής αρχής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο της «κατάχρησης αγοράς», όπως αυτή ορίζεται πλέον στη νέα κοινοτική οδηγία 2003/6/ΕΚ (Ν. 3340/2005), με ειδικότερες μορφές την απαγόρευση της «καταχρηστικής εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών» (insider trading) και της «χειραγώγησης της αγοράς» (market manipulation), αλλά και στο ζήτημα της «σύγκρουσης συμφερόντων» των παραγόντων της κεφαλαιαγοράς. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τον δικαστικό έλεγχο των πράξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα τη φύση των πράξεών της, που υπόκεινται στον δικαστικό έλεγχο, τη φύση των ένδικων διαφορών από την προσβολή των κυρώσεων, το περιεχόμενο του δικαστικού ελέγχου των διοικητικών κυρώσεων και την ανάγκη προσωρινής δικαστικής προστασίας. Το έργο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αναλυτική βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), πρόσφατη νομολογία και είναι ενημερωμένο και πλήρως εναρμονισμένο με τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις. Αποτελεί δε ένα χρήσιμο βοήθημα και εργαλείο όχι μόνο για τον νομικό, αλλά και για κάθε ασχολούμενο με το χρηματιστήριο.

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Ο συμψηφισμός στην πτώχευση

Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Ν.
Νομική Βιβλιοθήκη(2001)
960-272-087-5
176
20.00 €
17.00 €

Περισσότερα Βιβλία στις Σειρές

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο