Αρχική» Κοινές επιχειρήσεις (Joint Ventures)

Κοινές επιχειρήσεις (Joint Ventures)

Η συνεργασία μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

Κοινές επιχειρήσεις (Joint Ventures)
Η παρούσα μονογραφία με τίτλο "Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures): Η συνεργασία μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού", έχει στο επίκεντρό της την εξέταση της "κοινής επιχείρησης" υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι "κοινές επιχειρήσεις" είναι ιδιαίτερα εταιρικά μορφώματα, εξαιρετικά συνήθεις στη διεθνή αλλά και στην ελληνική επιχειρηματική πρακτική.

Η αντιμετώπιση της κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν μια κοινή επιχείρηση εμπίπτει στην έννοια της συγκέντρωσης ή στην έννοια της σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων. Η πρακτική σημασία της διάκρισης είναι μεγάλη.

Και αυτό γιατί οι κοινές επιχειρήσεις με χαρακτήρα συγκέντρωσης κρίνονται με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (ΚανΕΚ 139/2004 και άρθρα 5-10 του Ν 3959/2011), ενώ οι κοινές επιχειρήσεις με χαρακτήρα συνεργασίας (σύμπραξης) κρίνονται με βάση αυστηρότερες διατάξεις για τις συμπράξεις (άρθρο 101 ΣΛΕΕ και άρθρο 1 Ν3959/2011).

Βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας κοινής επιχείρησης ως "συγκέντρωσης" ή ως "σύμπραξης" είναι το κριτήριο της "λειτουργικής αυτονομίας". Η εφαρμογή του κριτηρίου αυτού στην πράξη δεν είναι πάντοτε εύκολη.

Με την παρούσα μελέτη, η συγγραφέας επιχειρεί, με τρόπο μεθοδικό και συστηματικό, να καταγράψει την προβληματική εφαρμογή του κριτηρίου, να παρουσιάσει τις λύσεις που έχουν δοθεί, κυρίως μέσα από την πρακτική των αρχών ανταγωνισμού, τη νομολογία και τις σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρουσίαση χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια και λεπτές εννοιολογικές διακρίσεις, έχει περιπτωσιολογικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές αποφάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, τις οποίες η συγγραφέας έχει αναζητήσει, μελετήσει και εντάξει κατά τρόπο συστηματικό στα επιμέρους πραγματευόμενα ζητήματα. Το ίδιο ισχύει και για τη σχετική νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων.

Το έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο στους νομικούς (δικηγόρους, δικαστές) που ασχολούνται με υποθέσεις ανταγωνισμού, οι οποίοι είτε καλούνται να διαμορφώσουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ μίας κοινής επιχείρησης και των μητρικών της, είτε επιθυμούν να αποφύγουν τα «επικίνδυνα μονοπάτια» για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Δίκαιο αξιογράφων

Κιάντου - Παμπούκη, Αλίκη
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.(2013)
960-445-952-Χ
385
35.00 €
32.90 €

Περισσότερα Βιβλία στις Σειρές

Τραπεζική ενέγγυα πίστωση

Τετριμέλη, Αννίτα-Ασπασία Μ.
Νομική Βιβλιοθήκη(2012)
960-272-992-9
232
25.00 €
21.25 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο