Αρχική» Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και συναφή νομοθετήματα

Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και συναφή νομοθετήματα

Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και συναφή νομοθετήματα
Συγγραφέας : Αντωνόπουλος Βασίλης Γ.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2011
ISBN : 960-445-611-3
Σελίδες : 490
 
Κατηγορίες : Εμπορικό δίκαιο
 

30.00 €
28.20 €
Μετά τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις στον κ.ν. 2190/1920, που επήλθαν με το ν. 3604/2007, ακολούθησαν και άλλες, που κατέστησαν αναγκαία την παρούσα έκδοση. Τέτοιες παρεμβάσεις επήλθαν κυρίως: 1) με το ν. 3853/2010, που εισήγαγε την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιριών και τροποποίησε τη νομοθεσία για το ΓΕΜΗ. Ο νόμος αυτός, όπως έχει επισημανθεί, έλαβε υπόψη την "πρώτη" Οδηγία 68/151/ΕΟΚ, 2) με το ν. 3884/2010, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2007/36/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή αφορά την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών, έχει όμως σημασία και για τις μη εισηγμένες εταιρίες, 3) με τους ν. 3756/2009, 3763/2009 και κυρίως το ν. 3873/2010. Οι νόμοι αυτοί ενσωματώνουν κοινοτικές Οδηγίες που αναφέρονται σε ζητήματα εταιρικών λογαριασμών. Τέτοιες οδηγίες είναι η 2006/43/ΕΚ (άρθρο 49), 77/91/ΕΟΚ (άρθρο 33) και οι Οδηγίες 2006/46/ΕΚ και 2007/63/ΕΚ, 4) με το ν. 3867/2010, που στο άρθρο 43γ, για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία, προσθέτει παράγρ. 6α.
Η νέα έκδοση λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω νομοθετικές παρεμβάσεις και φιλοδοξεί να παρουσιάσει τον κ.ν. 2190/1920 πλήρως επικαιροποιημένο και έτσι να αποτελέσει χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με το εταιρικό δίκαιο και όχι μόνο.

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
Σάκκουλας Αντ. Ν.(1993)
 
510
14.95 €
12.71 €

Εμπορικός κώδικας

Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
Σάκκουλας Εκδόσεις Α.Ε.(2008)
960-445-264-9
2114
90.00 €
84.60 €

Δίκαιο ανταγωνισμού

Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.(2000)
960-301-516-4
232
14.50 €
13.63 €

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο