Οικονομία και περιβάλλον

Μέθοδοι αποτίμησης και διαχείρισης
Συγγραφέας : Χάλκος, Γεώργιος Ε.
Εκδότης : Liberal Books
Έτος έκδοσης : 2013
ISBN : 978-618-80084-6-5
Σελίδες : 611
Σχήμα : 25x18
Κατηγορίες : Οικονομία Περιβάλλον

49.80 € 39.84 €
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσεγγίσει την Οικονομία και το Περιβάλλον μέσω ενός εφαρμοσμένου μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης ικανού να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των πραγματικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με τη χρήση παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης και ασκήσεων, το παρόν βιβλίο, αποτελούμενο από δώδεκα κεφάλαια, παρουσιάζει πώς η βασική οικονομική θεωρία υπεισέρχεται στο περιβάλλον και δημιουργεί τον τομέα της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Τα πρώτα εφτά κεφάλαια παρέχουν τη θεωρητική θεμελίωση της Οικονομικής με το Περιβάλλον αναλύοντας διεξοδικά τις αλληλεπιδράσεις του Περιβάλλοντος με την οικονομία και την κοινωνία, καθώς και το ρόλο της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής εξετάζονται το μεθοδολογικό περίγραμμα και οι ειδικές μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών με στόχο τον προσδιορισμό του άριστου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. Οι θεματικές αυτές ενότητες συνοδεύονται επίσης με παρουσίαση, ανάλυση και σύγκριση των οικονομικών και διοικητικών εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχοντας δημιουργήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, στα υπόλοιπα κεφάλαια παρουσιάζεται η σύγχρονη διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αναλύεται πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω μιας αποτελεσματικής διαχείρισης. Τέλος, παρέχεται και το απαραίτητο παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται ο τρόπος χρήσης των ποσοτικών μεθόδων στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων.

Ο Γεώργιος Χάλκος είναι Καθηγητής Οικονομικής των Φυσικών Πόρων. Είναι οικονομολόγος πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μάστερ Επιστημών (M.Sc) σε Χρηματοοικονομικά και Αξιολόγηση Επενδύσεων και Διδακτορικού Φιλοσοφίας (D.Phil) σε Ανάλυση Κόστους-Οφέλους με την χρήση Μαθηματικών Μοντέλων και Θεωρίας Παιγνίων και με εφαρμογή στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Γιορκ (Αγγλία). Πριν την ένταξή του στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (το 1999) δίδαξε για τρία χρόνια στο Οικονομικό τμήμα και για δύο χρόνια στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Οικονομικών και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Γιορκ (Αγγλία). Δίδαξε επίσης για δύο χρόνια στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Ανάμεσα στα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Μέθοδοι Έρευνας, Οικονομετρία και Οικονομικά στο προπτυχιακό επίπεδο και Δημόσια Οικονομικά και Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Γιορκ για διδασκαλία Στατιστικής, Οικονομετρίας και Οικονομικών του Περιβάλλοντος. Το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Αιγαίου το μάθημα Οικονομική Αξιολόγηση. Τα χειμερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 2010-11 και 2011-12 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της κατεύθυνσης Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) το μάθημα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Αγαθών. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός υπεύθυνος και επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης, το Πάντειο, το ΑΤΕΙ Αθηνών κ.α. σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαική Ένωση (προγράμματα PHARE), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, την EUROSTAT, το Υπουργείο Απασχόλησης, κ.α. Έχει συμμετάσχει και παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια οργανωμένα από την ΕΝΙ, το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών του Λονδίνου, την Royal Economic Society, κ.α. Είναι κριτής επιστημονικών άρθρων και μελετών προς δημοσίευση σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Ecological Economics, Εnergy Economics, Environmental and Resource Economics, Energy Policy, Economic Modelling, Empirica Journal of Applied Economics and Economic Policy, Environment and Development Economics, Journal of Public Economics, Public Choice, Resource and Energy Economics, Empirical Economics, Annals of Operations Research, Journal of Applied Business Research, Management Accounting Research, Journal of Banking and Finance, Journal of Cleaner Production, Journal of Industrial Ecology, Journal of Environmental Management, Technology Analysis and Stratregic Management, International Business Review, Environmental Engineering and Management Journal, Research in International Business and Finance, European Journal of Operational Research, Applied Mathematics and Computation, Journal of Modelling in Management, Journal of Statistical Computation and Simulation, Contemporary Economic Policy κ.ά. Είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών. Είναι Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό Environment and Development Economics. Διετέλεσε Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρεται από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο "Εφαρμοσμένη Οικονομική" για τα τέσσερα τελευταία ακαδημαϊκά έτη (2007-2011). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Στατιστική, Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Προσομοιώσεις Οικονομικών Υπο


e-mail Facebook Twitter