Αρχική» Ο Μωάμεθ παρά Θεοφάνει τω Ομολογητή

Ο Μωάμεθ παρά Θεοφάνει τω Ομολογητή

Ο Μωάμεθ παρά Θεοφάνει τω Ομολογητή
Συγγραφέας : Νικολάου - Πατραγάς Κυριάκος Θ.
Εκδότης : Ηρόδοτος
Έτος έκδοσης : 2015
ISBN : 960-485-130-6
Σελίδες : 82
Σχήμα : 24χ15
 
Κατηγορίες : Βυζαντινή γραμματεία
 
Σειρές : Islamica Arabica et Turcica

12.72 €
8.90 €
Με μεγάλον ενδιαφέρον ανέγνωσα την συνοπτικήν αυτήν μελέτην του εντεταλμένου διδασκαλίας ισλαμικού δικαίου και θεσμών του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρος Κυριάκου Θ. Νικολάου-Πατραγά, η οποία ασχολείται με εν δύσκολον και αρκούντως ερριζόμενον ζήτημα εις τους κόλπους των ιστορικών αλλά και των φιλολόγων. Επιχειρεί ν' απαντήση εις το ερώτημα κατά πόσον οι Βυζαντινοί εγνώριζον το ισλάμ και τα του βίου του ιδρυτού του και μάλιστα εις ποίον βαθμόν.
Λαμβάνει ως αφετηρίαν της πραγματεύσεως του θέματος τον Θεοφάνη τον Ομολογητήν, προσπαθών εκείθεν ν' αντλήση το υλικόν του, θεωρών ότι αι επόψεις του Θεοφάνους επηρέασαν και τους επιγενομένους, τούθ' όπερ και ευσταθεί, δοθέντος ότι δι' αυτού άρχεται η δευτέρα περίοδος της ενασχολήσεως των ελληνορθόδοξων με το ισλάμ.

(απόσπασμα από τον Πρόλογο του Ιωάννη Θ. Μάζη)

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Νάσερ

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριακός Θ.
Λειμών(2018)
618-5259-31-1
800
82.00 €
57.40 €

Αι Νεαραί του Ιουστινιανού

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος Θ.
Λειμών(2018)
618-5259-15-Χ
800
97.52 €
68.26 €

Ο θεσμός των βακουφίων κατά το ισλαμικόν δίκαιον

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος Θ.
Ηρόδοτος(2012)
960-485-046-6
112
19.17 €
13.42 €

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Επιστολαί

Ιουλιανός ο Παραβάτης
Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
 
255
11.97 €
9.46 €

Περισσότερα Βιβλία στις Σειρές

Το Κομμουνιστικόν Κίνημα Αιγύπτου

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος Θ.
Ηρόδοτος(2011)
960-485-018-0
196
27.69 €
19.38 €

Verba geopolitica et islamica 1995-2012

Μάζης, Ιωάννης Θ.
Ηρόδοτος(2013)
960-485-064-4
217
61.77 €
43.24 €

Ο θεσμός των βακουφίων κατά το ισλαμικόν δίκαιον

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος Θ.
Ηρόδοτος(2012)
960-485-046-6
112
19.17 €
13.42 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο