Αρχική» Πολυκώδικας

Πολυκώδικας

Σύνταγμα της Ελλάδος, Αστικός κώδικας, Κώδικας πολιτικής δικονομίας, Ποινικός κώδικας, Κώδικας ποινικής δικονομίας, Εισαγωγικοί νόμοι ΑΚ& ΚΠολδ, Κανονισμοί ΕΚ: 593/2008, 864/2007, 44/2001, 2201/2003

Πολυκώδικας
Η νέα έκδοση του Πολυκώδικα περιλαμβάνει το Σύνταγμα της Ελλάδος (1975/1986/2001/2008) και πλήρως ενημερωμένους τους τέσσερεις βασικούς Κώδικες, όπως τροποποιήθηκαν με σημαντικά νομοθετήματα. Ειδικότερα:
Ο Αστικός Κώδικας είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008) και 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010), ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας έως και τους Νόμους 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010), 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) και 3896/2010 (ΦΕΚ Α΄ 207/8.12.2010), και την ΥΑ 12082/2009 (ΦΕΚ Β΄ 318/20.2.2009), ο Ποινικός Κώδικας έως και τους Νόμους 3849/2010 (ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010), 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010), 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010), 3896/2010 (ΦΕΚ Α΄ 207/8.12.2010) και 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010) και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας έως και τους Νόμους 3849/2010 (ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010), 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010), 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) και 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010).
Οι Εισαγωγικοί Νόμοι του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι ενημερωμένοι έως και τον Νόμο 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 153/10.7.2007).
Τέλος, σε παράρτημα τίθενται οι παρακάτω Κανονισμοί (ΕΚ): ο υπ’ αριθ. 593/17.6.2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι), ο υπ’ αριθ. 864/11.7.2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ), ο υπ’ αριθ. 44/22.12.2000 του Συμβουλίου, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ενημερωμένος με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Καν. (ΕΚ) 280/2009 και (ΕΕ) 416/2010) και ο υπ’ αριθ. 2201/27.11.2003 του Συμβουλίου, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ενημερωμένος με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Καν. (ΕΚ) 2116/2004).

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Θεωρία πληροφοριών - κώδικες

Βούκαλης, Δημήτρης Χ.
Ίων(1994)
960-405-442-2
500
18.35 €
13.76 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο