Αρχική» Πολυκώδικας

Πολυκώδικας

Ενημέρωση Β2012

Πολυκώδικας
Οι κώδικες είναι ενημερωμένοι με τους παρακάτω νόμους:
- Αστικός Κώδικας: έως και τους νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010) και 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012).
- O Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα έως και το Νόμο 3588/2007.
- Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας: έως και τους νόμους 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011), 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.11.2011), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012) και 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012). Συμπεριλαμβάνονται: Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 (ενημέρωση μέχρι και τον Καν. (ΕΕ) 156/2012) και ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 (ενημέρωση μέχρι και τον Καν. (ΕΚ) 2116/2004).
- Ο Εισαγωγικός Νόμος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έως και το Νόμο 4055/2012 και 4077/2012.
- Ποινικός Κώδικας: έως και τους Νόμους 3849/2010 (ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010), 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010), 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010), 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011), 4042/2012, 4049/2012, 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) και 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012) και την ΚΥΑ 123827/23.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010).
- Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: έως και τους Νόμους 849/2010 (ΦΕΚ Α΄ 80/26.5.2010), 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.7.2010), 3875/2010 (ΦΕΚ Α΄ 158/20.9.2010) 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010), 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011) και 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) και την ΚΥΑ 123827/23.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010).
- Εμπορικός Κώδικας: Τραπεζικό Δίκαιο: τροποποίηση των Νόμων 3601/2007 και 2832/2000 με το Ν. 3746/2009.
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς: τροποποίηση των Νόμων 1969/1991, 3340/2005, 3401/2005 και 3606/2007 με το Ν. 3756/2009 (ο ίδιος νόμος ρυθμίζει και το Σύστημα Άυλων Τίτλων - ΣΑΤ).
Ασφαλιστικό Δίκαιο: τροποποίηση του Ν.Δ. 400/1970, του Π.Δ. 237/1986 και του Ν. 3229/2004 με το Ν. 3746/2009.
Εταιρικό Δίκαιο: τροποποίηση του Ν. 3190/1955 με το Ν. 3769/2009, τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 με τους Ν. 3763/2009 και 3756/2009 και του Ν. 3016/2002 με το Ν. 3756/2009.
Δίκαιο Ανταγωνισμού: τροποποίηση των Νόμων 146/1914, 703/1977 με το Ν. 3784/2009.
- Υπαλληλικός Κώδικας: έως και τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Νόμοι 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/ 16.6.2011), 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/1.7.2011), 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.8.2011), 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011) και 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012).
- Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: έως και τους Νόμους 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216/23-10-2008), 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23-10-2010), 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208/10-12-2010), 3920/2011 (ΦΕΚ Α΄ 33/3-3-2011), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012), 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63/22-3-2012), 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10-4-2012) και 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012).
- Σύνταγμα της Ελλάδος: αναθεωρημένο σύμφωνα με το ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 102 A/2.6.2008.

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

151 πρακτικά θέματα ποινικής δικονομίας

Καραγιαννόπουλος, Άλκης Β.
Ιδιωτική Έκδοση(2020)
 
256
25.00 €
22.50 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Αστικός κώδιξ - Τόμος Πρώτος

Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Σάκκουλας Π. Ν.(1997)
978-960-420-039-9
555
45.00 €
42.30 €

4 κώδικες συν 37

40.00 €
34.00 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο