Αρχική» Πολυκώδικας - 41 Νομοθετήματα

Πολυκώδικας - 41 Νομοθετήματα

Πολυκώδικας - 41 Νομοθετήματα
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2020
ISBN : 960-648-081-2
Σελίδες : 2281
Σχήμα : 24x17
 
Κατηγορίες : Κώδικες
 

38.00 €
36.10 €

Η νέα έκδοση του Πολυκώδικα περιλαμβάνει μια συλλογή από βασικούς Κώδικες και θεσμικά νομοθετήματα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται το καθημερινό εργαλείο του νομικού της πράξης. Η νομοθεσία είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί κατατοπιστικά σχόλια και το κείμενο των προϊσχυσασών διατάξεων, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενώ κάθε νομοθέτημα περιέχει αυτοτελές εύχρηστο λημματικό ευρετήριο. Περιλαμβάνονται: Σύνταγμα της Ελλάδας - Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΑΚ - ΕισΝΑΚ - Καν. Ρώμη Ι - Καν. Ρώμη ΙΙ - ΚΠολΔ - ΕισΝΚΠολΔ - Καν. 44/2001 - Καν. 1215/2012 - Καν. 2201/2003 - ΠΚ - ΚΠοινΔ - Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών - Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας - ΚΔιοικΔικ - Ακυρωτικές διαφορές - Διοικητικές διαφορές ουσίας - ΚΔιοικΔιαδ - Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών - ΚΕΔΕ -Υπαλληλικός Κώδικας - Κτηματογράφηση - Εθνικό Κτηματολόγιο - Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων - Προστασία των καταναλωτών - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εμπορικές μισθώσεις - ΑΕ - ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΟΕ - ΕΕ - Αφανής εταιρεία - Γ.Ε.ΜΗ. - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών - Πτωχευτικός Κώδικας.

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Κώδικας μισθώσεων

Κουμουτζής, Νικόλαος
Σάκκουλας Π. Ν.(2004)
960-420-235-9
298
20.10 €
18.89 €

Δασικός κώδικας και δασικοί νόμοι

Γιαννακούρος, Παναγιώτης Ε.
Σάκκουλας Αντ. Ν.(2005)
960-15-1377-9
969
91.72 €
77.96 €

Διοικητικός κώδικας

Μακρυδημήτρης, Αντώνης
Σάκκουλας Εκδόσεις Α.Ε.(2005)
960-301-957-7
1259
85.00 €
79.90 €

Νέα τελωνειακή νομοθεσία

Φερετζάκης, Γεώργιος
Βροτέας(2018)
618-83588-8-4
1100
85.00 €
68.00 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο