Αρχική» Προσωπικές Εταιρείες Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. Κοινοπραξίες

Προσωπικές Εταιρείες Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. Κοινοπραξίες

Προσωπικές Εταιρείες Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. Κοινοπραξίες
Συγγραφέας : Μιλτιάδης Κ. Λεοντάρης
Εκδότης : Πάμισος
Έτος έκδοσης : 2013
ISBN : 978-960-6780-99-8
Σελίδες :
 
Κατηγορίες : Εταιρείες
 

60.00 €
51.00 €


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΜέρος Πρώτο:Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.) - Αφανείς Εταιρείες
Με το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρα 249-292)

Μέρος Δεύτερο:

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Ν. 3190/1955, με όλες τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 419/86, του Π.Δ. 279/93, του Ν. 2339/1995 και του Ν. 3661/2008 και της Π.Ν.Π. 12/12/2012, άρθρο 6 παρ. 3β

Μέρος τρίτο:
Ιδιότυπες Εταιρικές Μορφές
- Κοινοπραξίες
- Αστικές εταιρείας (κερδοσκοπικές και μη)
- Κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση
- Αστικοί συνεταιρισμοί
- Ιδιότυπες μεταφορικές εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) Ν. 383/76
- Μεταφορικές εταιρείες Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. άρθρου 3 Ν. 3887/2010
- Δικηγορικές και συμβολαιογραφικές εταιρείες
- Εταιρείες Α.Ν. 89/67, Ν. 378/68 και άρθρου 25 Ν. 37/75
- Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α) Ν. 3182/2003
- Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) Ν. 3790/2009
- Εξωχώριες (Offshore) εταιρείες
- Κυπριακές εταιρείες
- Φορολογία μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων
- Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Ν. 3419/2005 και Ν. 3853/2010
- Νέα διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Γ.Ε.ΜΗ. ή Κ.Ε.Π.) Ν. 3853/2010
- Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Κοινοπραξιών κ.λπ. εταιρειών κατά τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 3943/2011
- Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. - Ε.Ε. (άρθρο 66α Κ.Ν. 2190/20)
- Μετατροπή Ε.Π.Ε.σε Ο.Ε. -Ε.Ε. (άρθρο) 283 Ν. 4072/2012)

Μέρος Τέταρτο:
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
(άρθρα) 43-120 Ν. 4072/2012)


Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Μιλτιάδης Κ. Λεοντάρης
Πάμισος(2009)
978-960-6780-48-6
50.00 €
42.50 €

Εργατικό Δίκαιο

Μιλτιάδης Κ. Λεοντάρης
Πάμισος(2013)
978-960-6780-94-3
60.00 €
51.00 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Ανώνυμες Εταιρείες

Μιλτιάδης Κ. Λεοντάρης
Πάμισος(2012)
978-960-6780-84-4
60.00 €
51.00 €
Μη Διαθέσιμο Προιον

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Προσωπικές εταιρείες Ε.Π.Ε. - Κοινοπραξίες

Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ.
Πάμισος(2002)
 
462
35.67 €
30.32 €

Franchising

Συλλογικό έργο
Γκιούρδας Μ.(2004)
978-960-512-443-4
262
26.00 €
21.84 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο