Αρχική» Το Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας

Το Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας

2 τόμοι Κατ' άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920

Το Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας
Συγγραφέας : Περάκης Ευάγγελος Ε.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 960-562-209-1
Σελίδες : 2884
Σχήμα : 17x24
 
Κατηγορίες : Εμπορικό δίκαιο
 

160.00 €
136.00 €

Η έκδοση του συλλογικού έργου «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - Κατ' άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920» περιλαμβάνει την κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών". Στο τέλος του τόμου 2 παρατίθεται το κείμενο των διατάξεων που έχουν τροποποιηθεί πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις νομοθετικές μεταβολές που έχουν επέλθει από την προηγούμενη έκδοση, τον Μάρτιο του 2010, μέχρι και τον Ν 4156/2013, καθώς και παράρτημα νομολογίας με όλες τις αποφάσεις των ετών 2010-2013 των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων για την ανώνυμη εταιρία. Εκτείνεται σε δύο τόμους και περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια που αφορούν την ανώνυμη εταιρία: Γενικές Διατάξεις, άρθρα 1-17β Ν 2190/1920, Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 18-24 Ν 2190/1920, Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 25-35Γ Ν 2190/1920, ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας, άρθρα 36-40 Ν 2190/1920, Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών της Ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 41-46α Ν 2190/1920, Διάλυση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 47-49γ Ν 2190/1920, Αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, άρθρα 50-50ε Ν 2190/1920, Κρατική εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 51-53 Ν 2190/1920, Μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 66-89 Ν 2190/1920, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 90-109 Ν 2190/1920 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, άρθρα 134-143 Ν 2190/1920, η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία κ.λπ. Στην παρούσα έκδοση δίνεται έμφαση στην πρακτική διάσταση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, με παροχή μέσω check lists (χρονοδιαγράμματα ενεργειών) υποδείξεων για ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων της ΑΕ (38 συνολικά check lists για: κατάρτιση καταστατικού της ΑΕ μετά το Ν 3604/2007, έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ίδρυση ΑΕ δημοσίευση στοιχείων στο ΜΑΕ, μείωση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, νομικό έλεγχο, εγκατάσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ, σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σύγκληση και διενέργεια Γενικής Συνέλευσης ΑΕ, λύση και εκκαθάριση ΑΕ, εξαγορά, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διάσπαση, απορρόφηση κ.λπ.) Σκοπός της έκδοσης είναι να προσφέρει κυρίως στον νομικό της πράξης που ασχολείται με το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας μια πιο σύντομη, αλλά πλήρη κατά το δυνατόν και ακριβή ανάλυση και ερμηνεία του Ν 2190/1920.

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Πτωχευτικό δίκαιο

Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Νομική Βιβλιοθήκη(2012)
960-562-028-6
568
55.00 €
46.75 €

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Franchise Agreements

Γκοτσοπούλου, Νίκη Γ.
Σάκκουλας Π. Ν.(2000)
960-420-131-Χ
366
47.00 €
44.18 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο

    PopUp