Αρχική» Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΕΙ-ΤΕΙ (1982-2007)

Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, που οδήγησε στην εξάντληση των δύο πρώτων εκδόσεων, αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης της ύλης με τις συνεχείς νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, τόσο στον πανεπιστημιακό όσο και στον τεχνολογικό τομέα, η ανωτατοποίηση γενικά της ανώτερης εκπαίδευσης, η εισαγωγή νέων θεσμών, οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και μεταβολές στο Δίκαιο της Εκπαίδευσης, η προσθήκη νέων διατάξεων στο νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης οδήγησαν στη τρίτη έκδοση του βιβλίου αυτού.
Στην παρούσα έκδοση έχουν ενσωματωθεί και κωδικοποιηθεί, στις επιμέρους ενότητες, οι διατάξεις του νέου νόμου 3549/2007 για τη «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» που αφορούν στην αποστολή και διάρθρωση των ΑΕΙ, στις ακαδημαϊκές ελευθερίες και το άσυλο, στην αυτοδιοίκηση και οικονομική διαχείριση των ΑΕΙ, σε θέματα που αφορούν στη διοικητική οργάνωση των ΑΕΙ και στις προπτυχιακές σπουδές, σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας των ΑΕΙ, σε ρυθμίσεις για τα μέλη ΔΕΠ.
Στο έργο, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα όργανα διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό, στις Γραμματείες των Ιδρυμάτων και γενικά σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν πάνω σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καταγράφονται, επιπλέον, διεξοδικά οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζονται νέα νομοθετήματα αναφορικά με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), τη διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ενώ παρατίθεται -όπου υπάρχει- και η σχετική νομολογία.
Η ύλη του συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και πίνακα σημαντικότερων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η ύλη του έργου συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και πίνακα σημαντικότερων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας..

Περισσότερα Βιβλία απο Συγγραφείς

Διοικητικό δίκαιο και θεσμοί

Πουλής, Παναγιώτης Ε.
Σάκκουλας Αντ. Ν.(1992)
 
158
4.48 €
3.81 €

Περισσότερα Βιβλία στις Κατηγορίες

Η επιλογή της σχολικής ηγεσίας

Καλογιάννης, Δημήτρης Ν.
Γρηγόρη(2015)
960-333-795-9
222
17.00 €
13.43 €

Καλάθι Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο