Φορολογικές δηλώσεις 2021 (2τομο)

Πρακτικός οδηγός φυσικών προσώπων (Ε1-Ε2)
Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Astbooks
Έτος έκδοσης : 2021
ISBN : 978-618-5312-93-0
Σελίδες : 1155
Κατηγορίες : Φορολογία

70.00 € 63.00 €
[set δύο τόμων]

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2021» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό, πλήρη και έγκυρο οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, ΚΦΑ και Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
απαραίτητο εργαλείο για κάθε λογιστή-φοροτεχνικό.

Όπως κάθε χρόνο, ο οδηγός χωρίζεται σε δύο τόμους ως εξής:
• 1ος τόμος: Ε1, Ε2
• 2ος τόμος: Ε3, Φορολογική αναμόρφωση, Ν.

Ο «Οδηγός» έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις όλων των αποφάσεων και εγκυκλίων που σχετίζονται με οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων, ενώ η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων γίνεται λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κ.Φ.Ε.(ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4797/2021).
Όσον αφορά στα έντυπα των δηλώσεων, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό καθώς και όλες τις αλλαγές που υπάρχουν, κυρίως με την προσθήκη νέων κωδικών για ζητήματα covid-19 (αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, τεκμήρια, αποδείξεις δαπανών, επιστρεπτέα προκαταβολή, αποζημιώσεις μισθωμάτων, ανείσπρακτα μισθώματα κ.ά.) αλλά και φορολογικά κίνητρα, δαπάνες για οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, κ.ά., καθώς στις φετινές δηλώσεις εφαρμόζονται για πρώτη φορά όλες οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (περισσότερες από 30 τροποποιήσεις εντός του 2020). Όλα τα παραπάνω πλαισιώνονται, εκτός από τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, με πλήθος παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών.

 e-mail Facebook Twitter