Χρηματοοικονομική λογιστική


Συγγραφέας : Αληφαντής, Γεώργιος Σ.
Εκδότης : Πάμισος
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN :
Σελίδες : 479
Τόμος : 2
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Λογιστική

45.87 € 38.99 €
Περιέχει: -Λογιστική παγίων -Λογιστική συμμετοχών -Λογιστική αποθεμάτων -Λογιστική απαιτήσεων -Λογιστική ιδίων κεφαλαίων -Λογιστική προβλέψεων, υποχρεώσεων -Λογιστική λογαριασμών τάξεως -Λογιστική ξένου νομίσματος -Λογιστική υποκαταστημάτων -Φορολογία και διάθεση κερδών -Λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας -Εισαγωγή στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.


e-mail Facebook Twitter