Το βιβλίο που κρατά ο αναγνώστης στα χέρια του αποτελεί απόρροια του έργου που έφερε σε πέρας τόσον η Επιστημονική όσο και κυρίως η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου της Ένωσης Διδακτόρων Καθηγητών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Ε.ΔΙ.Κ.Τ.Ι.) στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2000. Αφ' ενός μεν μέσω της παρουσίασης του βιβλίου "Παγκοσμιοποίηση: Όραμα, Χίμαιρα, Κατάρα ή Εφιάλτης;" στην αίθουσα Λόγου της Στοάς Βιβλίου και αφ' ετέρου δε με τις εισηγήσεις-ανακοινώσεις των συνέδρων που δόθηκαν στο Ξενοδοχείο Novotel. Αυτές ακριβώς είναι οι εισηγήσεις του Διεθνούς Συνεδρίου της Ε.ΔΙ.Κ.Τ.Ι. με τίτλο "Παραγωγικότητα, Απασχόληση και Τεχνολογική Εκπαίδευση" και που καλύπτουν ένα εκτεταμένο πεδίο θεμάτων, που άπτονται της παραγωγικότητας, της απασχόλησης και της τεχνολογικής εκπαίδευσης. [...] (από το σημείωμα των επιμελητών της έκδοσης)
e-mail Facebook Twitter