Περιβαλλοντική ευθύνη


Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2010
ISBN : 978-960-272-750-8
Σελίδες : 280
Κατηγορίες : Περιβάλλον - Προστασία - Δίκαιο και νομοθεσία

30.00 € 25.50 €
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την περιβαλλοντική ευθύνη, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα στο πεδίο της σύγχρονης προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. Η έννοια της περιβαλλοντικής ευθύνης αντιμετωπίζεται από άποψη αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου, αποτυπώνοντας με τον τρόπο αυτό τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νομική κοινότητα στην πράξη. Οι καταξιωμένοι στον χώρο τους εισηγητές των θεματικών ενοτήτων του έργου συνέβαλαν με το κύρος και τις γνώσεις τους στην πραγματοποίηση ενός υψηλού επιπέδου επιστημονικού συνεδρίου, το οποίο έλαβε χώρα την 26-27 Ιουνίου 2009, στο Μέγαρο ΟΛΠ, υπό την αιγίδα του ΔΣΠ σε συνεργασία με τη Νομαρχία Πειραιά, καρπό του οποίου αποτέλεσε το παρόν έργο.
e-mail Facebook Twitter