Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης σύμφωνα με τους ευρωκώδικες

Με παράρτημα κατασκευαστικών διατάξεων
Συγγραφέας : Συλλογικό έργο Αθανασοπούλου, Ασημίνα Μορφίδης, Κωνσταντίνος Ε. Αβραμίδης, Ιωάννης Ε. Σέξτος, Αναστάσιος Γ.
Εκδότης : σοφία A.E.
Έτος έκδοσης : 2017
ISBN : 978-960-6706-97-4
Σελίδες : 592
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Μηχανική Οικοδομική

58.00 € 46.40 €
Στο 1o μέρος του βιβλίου (α) επεξηγείται αναλυτικά η "φιλοσοφία" του σύγχρονου αντισεισμικού σχεδιασμού, (β) επισημαίνονται ορισμένα πρακτικά θέματα σχετικά με τη μόρφωση, την προσομοίωση και την ανάλυση κτιριακών κατασκευών, με παράλληλη κριτική θεώρηση σχετικών διατάξεων του Ευρωκώδικα 8, (γ) εκτίθενται διεξοδικά με σχήματα και φωτογραφίες οι βασικές σύγχρονες πρακτικές προσομοίωσης κτιρίων από Ο/Σ, και (δ) παρουσιάζεται η πορεία των υπολογισμών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 υπό μορφή διαγραμμάτων ροής. Στο 2o μέρος του βιβλίου παρατίθενται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ορισμένα αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και όπλισης χαρακτηριστικών δομικών τους στοιχείων βάσει των Ευρωκωδίκων 8 και 2. Τέλος, στο 3o μέρος του βιβλίου παρατίθενται με συνοπτικό τρόπο οι διατάξεις των Ευρωκωδίκων που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις οπλισμού στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και ορισμένοι βασικοί τεχνικοί όροι (ελληνικοί και αγγλικοί). Το βιβλίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα για τον δομοστατικό μελετητή-μηχανικό που καλείται να εφαρμόσει τους Ευρωκώδικες κατά την εκπόνηση αντισεισμικών μελετών κτιρίων από Ο/Σ.


e-mail Facebook Twitter