Διαπροσωπικές ικανότητες στους οργανισμούς


Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Τζιόλα
Έτος έκδοσης : 2023
ISBN : 978-960-418-997-7
Σελίδες : 832
Κατηγορίες : Διοίκηση και οργάνωση Διαπραγματεύσεις, Εμπορικές

46.64 € 41.98 €
Περιέχει: Πρόλογος - Το Ταξίδι προς την Αυτογνωσία - Αυτο-Αποκάλυψη και Εμπιστοσύνη - Θέτοντας Στόχους Σύμφωνα με τις Αξίες και την Ηθική σας - Αυτοδιαχείριση - Κατανόηση των άλλων και Συνεργασία με Διαφορετικούς Τύπους Ανθρώπων - Ακρόαση και μη Λεκτική Επικοινωνία – Αποτελεσματική Επικοινωνία - Η Λειτουργία της Πειθούς σε Άτομα και Ακροατήρια - Διαπραγμάτευση - Δημιουργία Συνεργατικών Ομάδων και Ομάδων Εργασίας - Διαχείριση Διαπροσωπικών και Οργανωσιακών Συγκρούσεων - Οι Αποτελεσματικές Συναντήσεις ως Μέσο Επίτευξης Επιχειρησιακών Αποτελεσμάτων - Διευκολύνοντας την Επιτυχία της Ομάδας - Λήψη Αποφάσεων και Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων – Αποτελεσματική και Ηθική Χρήση της Δύναμης και της Επιρροής - Δικτύωση και Mentoring - Coaching και Παροχή Ανατροφοδότησης για Βελτίωση Απόδοσης - Ηγεσία και Ενδυνάμωση του Εαυτού και των Άλλων - Διοίκηση Έργων - Ευρετήριοe-mail Facebook Twitter