Συγκεντρώσεις τραπεζών κατά το κοινοτικό δκαιο ανταγωνισμού


Συγγραφέας : Αδαμίδης, Π.
Υπεύθυνος Σειράς : Κοτσίρης, Λάμπρος Ε.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 978-960-301-944-2
Σελίδες : 484
Κατηγορίες : Εμπορικό δίκαιο
Σειρά : Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου

44.00 € 41.36 €
Οι κοινοτικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις συγκεντρώσεις των τραπεζών, στις οποίες αναφέρεται το έργο του κυρίου Πολύκαρπου Αδαμίδη, Δικηγόρου, Δ.Ν., LLM Harvard, υπό το πρίσμα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού επηρεάστηκαν από δύο παραμέτρους. Την ευκταία προοπτική συσσωμάτωσης και δημιουργίας ισχυρών επιχειρηματικών οντοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο, δυνάμενων να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και τις ανάγκες του παγκόσμιου ανταγωνισμού από τη μία και τη σπουδαιότητα αυτού καθ’ εαυτού του τραπεζικού-χρηματοπιστωτικού τομέα για την ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, επ’ ωφελεία των κρατών μελών και των ευρωπαίων πολιτών-καταναλωτών από την άλλη. Αναφορικά με το ζήτημα έχουν λάβει χώρα γόνιμοι προβληματισμοί στην ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, των οποίων απότοκος είναι η υιοθέτηση του νέου Κανονισμού 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων. Στόχος του Κανονισμού είναι η προστασία του ελεύθερου, αποδοτικού ανταγωνισμού και η αποτροπή διαμόρφωσης συνθηκών, που θα τον παρεμποδίζουν και θα περιορίζουν τις επιλογές του καταναλωτή. Το παρόν έργο είναι αφιερωμένο στα πιο πάνω ζητήματα, παρουσιάζει δε - μέσα από συστηματική μελέτη του Κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου, της λειτουργίας και του φάσματος δραστηριοτήτων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και των ρυθμίσεων του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού - ειδικότερα τα εξής θέματα: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και δίκαιο ανταγωνισμού, Ο κανονισμός 4064/1989 και οι μορφές πραγματοποίησης συγκεντρώσεων, Τραπεζικές συγκεντρώσεις κοινοτικών διαστάσεων, Το πλαίσιο αποτίμησης των μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων συγκεντρώσεων, Κριτήρια και βασικές αρχές αξιολόγησης των πραγματοποιούμενων στον τραπεζικό τομέα συγκεντρώσεων, Συγκεντρώσεις τραπεζών και απόκτηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, Το επιχείρημα της αποδοτικότητας ως κριτήριο αξιολόγησης των συγκεντρώσεων. Το έργο συμπληρώνεται με πίνακα ενδεικτικής βιβλιογραφίας, ενδεικτικό κατάλογο των σημαντικότερων συγκεντρώσεων που αφορούν στην τραπεζική αγορά και λημματικό ευρετήριο.
e-mail Facebook Twitter