Γλωσσολογικές έρευνες και εφαρμογές στην πολυδιάστατη πρωτοβάθμια εκπαίδευση


Συγγραφέας : Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλος
Εκδότης : Δίσιγμα
Έτος έκδοσης : 2021
ISBN : 978-618-202-053-1
Σελίδες : 224
Κατηγορίες : Ανάγνωση - Εκπαίδευση Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια Γραφή

25.00 € 22.50 €
Οι συγγραφείς του βιβλίου προσεγγίζουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα μέσα στο πολυδιάστατο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια προσδιοριστικής περιγραφής των πολυδιάστατων τάξεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία γνωστικής, κοινωνικής, συναισθηματικής, μαθησιακής, πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας τους. Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής ανάλυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, της καλλιέργειας και της αξιολόγησής τους. Οι συγγραφείς αποπειρώνται μια αναλυτική περιγραφή μοντέλων και θεωριών ανάπτυξής τους και μια θέασή τους από τη μεριά των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Επίσης, περιγράφονται τόσο ευρήματα από ερευνητικές δραστηριότητες όσο και εκπαιδευτικές εφαρμογές που αφορούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων γραπτού λόγου μέσα από την αξιοποίηση (ημι)αυθεντικών κειμένων, εικονοβιβλίων/παραμυθιών, σύγχρονων κειμένων μαζικής κουλτούρας όπως επίσης και τεχνικών προώθησης του επικοινωνιακού χαρακτήρα των μαθητών κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πηγή ενημέρωσης για ερευνητές, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές κι ένα σημαντικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ενημερότητά τους αναφορικά με τις δεξιότητες γραπτού λόγου και να εφαρμόσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.e-mail Facebook Twitter