Επιχειρησιακή έρευνα


Συγγραφέας : Κιόχος, Πέτρος Α. Κιόχος, Απόστολος Π.
Εκδότης : Εκδόσεις Ελένη Κιόχου
Έτος έκδοσης : 2011
ISBN : 960-98678-5-6
Σελίδες : 346
Σχήμα : 17x24
Κατηγορίες : Διοίκηση και οργάνωση

39.81 € 31.85 €
Το βιβλίο αυτό ασχολείται με βασικά τεχνικά θέματα επιχειρησιακής έρευνας που είναι αναγκαία για την επίλυση προβλημάτων της σύγχρονης διοίκησης των επιχειρήσεων και απευθύνεται βασικά στους φοιτητές των ΑΕΙ/ΤΕΙ των οικονομικών και πολυτεχνικών σχολών.

Απευθύνεται επίσης σε όσους ασχολούνται με τα προβλήματα των πιο κατάλληλων αποφάσεων, γιατί η επιχειρησιακή έρευνα είναι μια δραστηριότητα προπαρασκευαστική και όχι καθοριστική και εφοδιάζει τα διευθύνοντα στελέχη των οργανισμών και επιχειρήσεων με ποσοτικά στοιχεία που είναι κατάλληλα για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν αναφορικά με τις ενέργειες τις οποίες διευθύνουν. Η ύλη που περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο έχει χωρισθεί σε οκτώ κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν λυμένα παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της ύλης.


Ο Πέτρος Κιόχος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διετέλεσε αναπληρωτής Πρόεδρος στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Τμήμα με κατεύθυνση "Στατιστικές μέθοδοι στην Κτηματαγορά" του Στατιστικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα μαθήματα: "Εισαγωγή στην εκτιμητική επιστήμη της αγοράς ακινήτων - Μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών" και "Εκτιμητικά πρότυπα ακινήτων". Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Οικονομικής Ιστορίας. Επίσης διετέλεσε: - Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οικονομετρικού Ινστιτούτου. - Ιδρυτικό μέλος, Αντιπρόεδρος και Δευθυντής Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής. - Διευθυντής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά και Αντιπρόεδρος στο Κέντρο Ερευνών του ιδίου ΤΕΙ επί μία εξαετία. - Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Πιστοποίησης Επαγγελμάτων και ασχολήθηκε με την σύνταξη του κανονισμού Πιστοποίησης Εκτιμητών της Pr Cert Hellas. - Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής που είχε συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τη διαχείριση και αξιολόγηση των Δημοσίων και Ανταλλαξίμων κτημάτων. - Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη δημιουργία δεικτών μεταβολής αξιών ακίνητης περιουσίας στην περιφέρεια Αττικής. - Διευθυντής Σύνταξης και ιδιοκτήτης του επιστημονικού περιοδικού "Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας", το οποίο αναφέρεται στις βιβλιογραφικές αναφορές American Economics Association και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. - Τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στο Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. - Αντιπρόεδρος της Ένωσης Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς. - Μέλος της Συγκλήτου, της Επιτροπής Ασύλου και του Κέντρου Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. - Έχει οργανώσει ως διευθυντής σπουδών πολλά μακροχρόνια και βραχυχρόνια προγράμματα εξειδίκευσης στην μεθοδολογία εκτίμησης ακινήτων, εξειδίκευσης εργοληπτών και μεσιτών ακινήτων. - Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εκτιμητικής Εταιρίας Kyros Appraisal - Τακτικό μέλος της επιτροπής για τον τιμάριθμο κόστους ζωής στη χώρα μας από το έτος 1977-1994. Έχει λάβει μέρος σε 42 διεθνή και εθνικά συνέδρια και δεκάδες ημερίδες και έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες. Έχει διδάξει διάφορα μαθήματα στη Σχολή Ικάρων, στο ΤΕΙ Πειραιά, στη Σχολή Ευελπίδων, στην Ανωτέρα Σχολή του ΟΤΕ, στη Στατιστική Σχολή της Α.Β.Σ.Π., στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και σε μεταπτυχιακό τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με αγγλικό πανεπιστήμιο.
e-mail Facebook Twitter