Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων


Συγγραφέας : Elmasri, Ramez Navathe, Shamkant B.
Μεταφραστής : Χατζόπουλος, Μιχάλης
Εκδότης : Δίαυλος
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 978-960-531-176-6
Σελίδες : 725
Τόμος : 1
Σχήμα : 21x17
Κατηγορίες : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Βάσεις δεδομένων

52.47 € 36.73 €
Η Τέταρτη Έκδοση του "Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων", συνδυάζει μια καθαρή εξήγηση της θεωρίας και του σχεδιασμού, ευρεία κάλυψη των μοντέλων και των πραγματικών συστημάτων και άριστα παραδείγματα με σύγχρονες εισαγωγές σε μοντέρνες τεχνολογίες βάσεων δεδομένων. Παραμένοντας στην αιχμή των σύγχρονων τάσεων των συστημάτων βάσεων δεδομένων, οι συγγραφείς καλύπτουν τώρα νέα θέματα όπως η XML και οι βάσεις δεδομένων διαδικτύου. Εισάγεται και αναπτύσσεται με παραδείγματα η χρήση των διαγραμμάτων UML. Η έκδοση συνοδεύεται από δικτυακό τόπο. Νέα στην τέταρτη έκδοση: o Στην εξέταση της μοντελοποίησης δεδομένων καλύπτονται τώρα τόσο το παραδοσιακό μοντέλο ΟΣ όσο και η UML. o Περιλαμβάνει βελτιωμένο υλικό για την SQL, με ένα νέο κεφάλαιο που εξετάζει θέματα προγραμματισμού SQL, συμπεριλαμβανομένων των SQLJ, JDBC και ODBC. o Υπάρχει νέα κάλυψη των σχεσιο-αντικειμενοστρεφών χαρακτηριστικών SQL-99. o Περιέχει ενημερωμένη κάλυψη της ασφάλειας, των επερχόμενων τεχνολογιών κινητών βάσεων δεδομένων, και εφαρμογών σε ΓΣΠ και σε διαχείριση γονιδιακών δεδομένων. o Υπάρχει ένα νέο κεφάλαιο για την XML και τις βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο. o Περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο για την εξόρυξη δεδομένων.
e-mail Facebook Twitter