Ασφαλιστικά μέτρα. Άρθρα 682-738Α ΚΠολΔ


Συγγραφέας : Κωνσταντίνος Μαρτίνος
Εκδότης : Σάκκουλας Π. Ν.
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-203-098-1
Σελίδες : 310
Κατηγορίες : Κώδικας πολιτικής δικονομίας

55.00 € 49.50 €
Το έργο αυτό των δικαστών Κωνσταντίνου Μαρτίνου (Εφέτη) και Αντωνίου Σβύνου (Εφέτη) φιλοδοξεί να προσεγγίσει συστηματικά τον θεσμό των Ασφαλιστικών Μέτρων. Αντικείμενο της έκδοσης είναι η κατ’ άρθρον ερμηνεία των διατάξεων του Πέμπτου Βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 682-738Α). Υπό τα κατ’ ιδίαν άρθρα καταγράφονται οι γενικές και ειδικές θεωρητικές –κυρίως όμως νομολογιακές– παραδοχές σε ένα πλήθος ζητημάτων που απασχόλησαν (και απασχολούν) τα δικαστήρια της χώρας στο πεδίο των ασφαλιστικών μέτρων.

Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο κατά την μελέτη, την ερμηνεία και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η έκδοση συνοδεύεται από αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, καθώς και πίνακα όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν υπόψιν κατά την ερμηνεία των οικείων διατάξεων. Το έργο είναι πλήρως ενημερωμένο με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν. 4842/2021.e-mail Facebook Twitter