Αναζητώντας την πληροφοφία

Επισκόπηση της έρευνας για την αναζήτση της πληροφορίας, τις ανάγκες πληροφόρησης και την πληροφοριακή συμπεριφορά
Συγγραφέας : Κωσταγιόλας, Πέτρος Λαβράνος, Χαρίλαος
Εκδότης : Δίσιγμα
Έτος έκδοσης : 2020
ISBN : 618-5242-9-9
Σελίδες : 568
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Βιβλιοθηκονομία Πληροφορία, Θεωρία της

40.00 € 32.00 €
Η 4η έκδοση αυτού του δημοφιλούς και ευρέως αναφερόμενου στη βιβλιογραφία Βιβλίου αποτελεί προϊόν συν-συγγραφής και διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το περιεχόμενο των κειμένων των προηγούμενων εκδόσεων. Παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση σε πάνω από έναν αιώνα έρευνας στο πεδίο της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς (ΠΣ) (Information Behavior-IB), απευθυνόμενο σε ερευνητές και σπουδαστές στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας-Επιστήμης της Πληροφορίας, αλλά και κλάδων οι οποίοι εμπλέκονται στην έρευνα σχετικά με δραστηριότητες πληροφόρησης. Τα πρώτα δύο Κεφάλαια παρουσιάζουν την έννοια της πληροφοριακής συμπεριφοράς ως ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, ενώ το 3ο παρέχει εν συντομία το ιστορικό πλαίσιο της έρευνας σχετικά με την αναζήτηση της πληροφορίας (information seeking). Το 4ο Κεφάλαιο πραγματεύεται την ερμηνεία των εννοιών της "Πληροφορίας" (Information) και της "Γνώσης" (Knowledge). Το 5ο Κεφάλαιο περιγράφει τις "ανάγκες πληροφόρησης" (information needs) και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, ενώ στο 6ο Κεφάλαιο προσεγγίζονται διάφορα ζητήματα σχετικά. Στο 7ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται δώδεκα μοντέλα πληροφοριακής συμπεριφοράς (models of information behavior) (διευρύνθηκε ο αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις). Στο 8ο Κεφάλαιο εξετάζονται διάφορα παραδείγματα (paradigms) και θεωρίες (theories) που βρίσκουν εφαρμογή στην έρευνα στο πεδίο της πληροφοριακής συμπεριφοράς. Το 9ο Κεφάλαιο εξετάζει τις μεθόδους που εφαρμόζονται στις έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά και παρουσιάζει σειρά ποιοτικών και μεικτών ερευνητικών προσεγγίσεων. Το 10ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εκτενή επισκόπηση ερευνών για την πληροφοριακή συμπεριφορά σε συγκεκριμένους κοινωνικούς και εργασιακούς ρόλους και κοινωνικοοικονομικά πλαίσια διερεύνησης, το 11ο Κεφάλαιο εξετάζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις πρόσφατες τάσεις και τις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο της πληροφοριακής συμπεριφοράς.

Ο Πέτρος Α. Κωσταγιόλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Είναι διδάκτορας διοίκησης παραγωγής του Πανεπιστημίου του Birmingham. Είναι λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης στο τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει από το 2003 στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ως Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διοίκηση Μονάδων Υγείας". Επίσης διδάσκει διοίκηση ολικής ποιότητας από το 2005-2006 στο Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" του τμήματος Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α. Έχει συμμετάσχει σε συλλογικές επιστημονικές εκδόσεις, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ειδικά ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης, στην εφαρμογή διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας, καθώς και σε συστήματα αξιοπιστίας, για τους τομείς των υπηρεσιών υγείας και υπηρεσιών πληροφόρησης.


e-mail Facebook Twitter