Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος

Από τον ΚΤΣ - 97 στον ΚΤΣ - 2016
Συγγραφέας : Μαρσέλλος, Νίκος
Εκδότης : Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης : 2016
ISBN : 978-960-9482-44-8
Σελίδες : 251
Σχήμα : 30x21
Κατηγορίες : Μηχανική

68.00 € 53.72 €
Μόλις κυκλοφόρησε ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2013 του κ.Νίκου Μαρσέλλου (Πολ. Μηχ ΕΜΠ - Μέλος επιτροπής ΥΠΕΚΑ σύνταξης ΚΤΣ-97' και ΚΤΣ-13) όπου περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές από τον ΚΤΣ-97' έως και τον ΚΤΣ-13'. Περιέχονται τα κεφάλαια: - Τεχνική Νομοθεσία: Ν.315/β/17-4-97, Ν.537/Β/115/2002, Ν111/ΥΟΔΟ/13-3-2012 - Ανάλυση και ερμηνεία της Τεχνικής Νομοθεσίας μέσα από σκίτσα και παραδείγματα - Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ-97) - Κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος Κεφάλαιο Β' - Φάσεις σε μια σκυρόδεση - Υλικά σκυροδέματος - Υποχρεώσεις σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κεφάλαιο Γ' - Κύριες διαφορές ΚΤΣ-97 και ΕΝ206-1 - Κατηγορίες αντοχής - καθίζησης και συνεκτικότητας - Κατηγορίες έκθεσης σε εξωτερικές συνθήκες - Κριτήρια συμμορφώσεως - Παραπομπές σε άλλα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Κεφάλαιο Ε' - Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο για το σκυρόδεμα - Εφαρμογές και περιγραφή ειδικών σκυροδεμάτων


Ο Νίκος Μαρσέλλος είναι πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος επιτροπών σύνταξης ΚΤΣ-97 και ΚΤΣ-2013.


e-mail Facebook Twitter