Διοικητική, οικονομική, κοινωνική οργανισμών και επιχειρήσεων

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας: Κοινωνική πολιτική και θεσμικό πλαίσιο φορέων
Συγγραφέας : Μάρδας, Γεώργιος Δ. Βαλκάνος, Ευθύμιος Ι.
Εκδότης : Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης : 2007
ISBN : 978-960-02-2103-9
Σελίδες : 246
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Διοίκηση και οργάνωση Δημόσιο δίκαιο Διοικητικό δίκαιο Οικονομική πολιτική Δημόσια διοίκηση - Ελλάς Κοινωνική πολιτική

18.11 € 11.59 €




Από κοινωνιολογικής πλευράς, το καθήκον των απασχολουμένων είναι ένας εξαναγκασμός στον οποίο υποβάλλεται ο συμμετέχων στην παραγωγική διαδικασία (δημόσια ή ιδιωτική). Αυτός ο εξαναγκασμός άλλοτε είναι νομικώς κατοχυρωμένος, άλλοτε όχι και σε μερικές περιπτώσεις ισχύουν και οι δυο αναφερόμενες αυτές εκδοχές. Στη δεύτερη αλλά και ενίοτε στην τρίτη περίπτωση, εμφανίζονται οι κανόνες της ηθικής συμπεριφοράς για το "δέον πράττειν". Η μελέτη, βεβαίως, των προϋποθέσεων, που ισχύουν, ώστε μερικές πράξεις στην κοινωνία να είναι υποχρεωτικές και άλλες απαγορευμένες, είναι αποστολή της ηθικής κοινωνιολογίας. Στο πλαίσιο αυτό της ηθικής στην απασχόληση, εμφανίζονται δύο συναφείς έννοιες. Αυτές της διαπλοκής και της διαφθοράς. Η διαπλοκή, με την κακόσημη αυτής έννοια, είναι λοξοδρομία (παρέκβαση) του απασχολουμένου, σε συνεργασία και στενή αλληλεξάρτηση με άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα, που ανήκουν στην κατηγορία των απασχολουμένων ή όχι, κατά τρόπο παρασκηνιακό και πέραν των κανόνων της ηθικής και του νόμου, ώστε, τελικώς, να εξυπηρετηθούν ίδια συμφέροντα των διαπλεκομένων. Η εν λόγω διαπλοκή, όμως, είναι το αποτέλεσμα (προϊόν) της διαφθοράς στην κοινωνία και ειδικότερα στο χώρο της απασχόλησης. Η διαφθορά, κατ' αρχήν, είναι μία κατάσταση στην ανθρώπινη σκέψη και συμπεριφορά, κατά την οποία εμφανίζεται φθορά (καταστροφή, αφανισμός, θάνατος) στα ήθη, τις αξίες και τις επικρατούσες αρχές χρηστής και ενάρετης συμπεριφοράς. Η διαφθορά αυτή, έτσι, χαρακτηρίζεται από ηθική εξαχρείωση, εκφαυλισμό, εκμαυλισμό και χρησιμοποίηση αθέμιτων μέσων για να παραβιάζονται οι νόμοι και οι ηθικοί κανόνες προς ίδιο όφελος. Για την επίτευξη δε των σκοπών τους, τόσον οι δαπλεκόμενοι, όσο και οι διαφθαρείς, χρησιμοποιούν τη δημόσια (αλλά και την ιδιωτική) πολιτική και οικονομική εξουσία, καθώς και κοινωνικοπολιτικούς εκβιασμούς. Το φαινόμενο της κοινωνικής διαφθοράς στην Ελλάδα είναι οξύτατο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Αστυνομικές αυθαιρεσίες, ποινές "χάδι", "λαδώματα", παραβάσεις καθήκοντος των δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ. Η Ελλάδα, έτσι, βρίσκεται στην κορυφή των πλέον διεφθαρμένων χωρών μαζί με τις χώρες Αλβανία, Γκαμπόν, Κονγκό, Φιλιππίνες και Κένυα.

Ο Γεώργιος Δ. Μάρδας γεννήθηκε στο Διονυσίου (Δήμος Μουδανιών Χαλκιδικής). Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π.), του Κέντρου Στατιστικής Εκπαίδευσης, της Α.Β.Σ., του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ρ.Ε.Α. (Μεταπτυχιακός τίτλος) στο Πανεπιστήμιο της Bourgogne (Dijon) Γαλλίας, στην ειδικότητα "Οικονομία των ανθρώπινων πόρων" και στο U.R.L. "Οικονομική Επιστήμη και Διοίκηση", έτος 1978. Doctorat στο Πανεπιστήμιο Paris VIII, στις σχολές (U.E.R.) "Πολιτική Οικονομία" και "Κοινωνιολογία" με επιλογή "Κοινωνικά Συστήματα και Οικονομικές Οργανώσεις" και ειδικότητα "Κοινωνία και Οικονομία", έτος 1983. Θέμα της διδακτορικής διατριβής: "Αλληλεπίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και του τομέα της κοινωνικής προστασίας, κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και κοινωνικός προγραμματισμός στην Ελλάδα". Οι προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν με υποτροφία της ελληνικής Κυβέρνησης, οι δε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν, ύστερα από επιτυχή σχετικό διαγωνισμό στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Έχει εννέα (9) εκπαιδευτικές εξειδικεύσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στην Ελλάδα και μία (1) στην αλλοδαπή. Ερευνητικό έργο: Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Γαλλίας (Ο.Ν.Κ.8.), Ινστιτούτο Έρευνας στην Εκπαίδευση (I.R.EDU), Ινστιτούτο Μαθηματικών της Οικονομίας (Ι.Μ.Ε.), Ομάδα Προγραμματισμού της Υγείας (Ο.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης (Παιδαγωγική Σχολή), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Κ.Α.Υ.Π. - Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) και Αξιολογητής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Δ.Κ.Α.Π.) Επαγγελματικό - Διδακτικό έργο: Διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Α.Ε.Ι.: 1989-2001, Τ.Ε.Ι.: 1979-1999 Διάφορες Μεταλυκειακές Σχολές, Κ.Ε.Κ. κ.λ.π.: 1967-2001 Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Βοιωτίας, Διεύθυνση Περίθαλψης Διοικητικού Ελέγχου, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Διεύθυνση Ε.Ο.Κ. και Διεθνών Σχέσεων κ.λ.π.). Δημοσιεύματα: Ογδόντα έξι (86) ειδικά επιστημονικά δημοσιεύματα, βιβλία, μονογραφίες, εγχειρίδια εκ των οποίων τρεις (3) Μεταπτυχιακές διατριβές, είκοσι (20) Συγγράμματα, εξήντα τρία (63) Δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά. Ξενόγλωσσες εργασίες: α) Μονογραφίες: τρεις (3) και β) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, πρακτικά Συνεδρίων και Κεφάλαια βιβλίων: τέσσερα (4).




e-mail Facebook Twitter