Ερευνητικά μονοπάτια για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες


Συγγραφέας : Γεώργιος Δαμασκηνίδης
Εκδότης : Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-960-02-3954-6
Σελίδες : 342
Κατηγορίες : Έρευνα - Μεθοδολογία

26.50 € 23.85 €
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για έναν ερευνητή είναι η διασύνδεση του έργου παλαιότερων ερευνητών, σύγχρονων ευρημάτων και νέων υποθέσεων σε μια ερευνητική πρόταση για μελλοντική έρευνα. Μια τέτοια πρόκληση καλούνται να αντιμετωπίσουν και οι φοιτητές που στην προσπάθειά τους να εκπονήσουν μια πτυχιακή εργασία, μια μεταπτυχιακή διπλωματική ή διδακτορική διατριβή όπου είναι προαπαιτούμενο να συντάξουν μια ανάλογη ερευνητική πρόταση. Αρκετά είναι τα παραδείγματα φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων οι οποίοι ενώ βρίσκονται στα τελευταία στάδια της έρευνάς τους, αναζητούν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όταν διαπίστωναν ότι ο αρχικός σχεδιασμός παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Μετά από τη χρήση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού σε μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας, την ένθερμη αποδοχή και κριτικό σχολιασμό του από φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάσκοντες ερευνητικής μεθοδολογίας, επιβλέποντες καθηγητές και επιτροπές αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, αποφάσισα να επανέλθω με ένα καινούργιο βιβλίο, εμπλουτισμένο με τη γνώση και την εμπειρία που αποκόμισα τα τελευταία χρόνια. Το βιβλίο θα φανεί χρήσιμο όχι μόνο σε φοιτητές αλλά και σε νέους ερευνητές που επιδιώκουν να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να σχεδιάσουν μια ερευνητική πρόταση που θα πληροί τα πλέον απαιτητικά επιστημονικά κριτήρια. Προσφέρεται καθοδήγηση για την εννοιολόγηση και διαμόρφωση ερευνητικών σχεδίων και δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την οργάνωση και παρουσίαση ερευνητικού υλικού σε τυποποιημένη μορφή. Το βιβλίο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσει κάποιος να αναπτύξει τη δική του έρευνα και παραθέτονται τα μέρη που θα απαρτίζουν μια ερευνητική πρόταση. Καθώς δεν υπάρχουν μυστικές συνταγές που εάν κάποιος τις ακολουθήσει θα δημιουργήσει μια αψεγάδιαστη πρόταση, αυτή θα προσαρμοσθεί στις ιδιαιτερότητες του γνωστικού αντικειμένου, στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του ιδρύματος στο οποίο θα εκπονηθεί η έρευνα και στις προδιαγραφές της επιτροπής αξιολόγησης της πρότασης. Σε μια προσπάθεια να καθοριστεί μια βασική δομή για την ερευνητική πρόταση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, παρουσιάζεται ένα μοντέλο το οποίο προσδοκάται ότι, εάν τροποποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ερευνητών και σε άλλους τομείς και γνωστικά αντικείμενα.e-mail Facebook Twitter