Προσωπικές εταιρείες Ε.Π.Ε. - Κοινοπραξίες


Συγγραφέας : Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ.
Εκδότης : Πάμισος
Έτος έκδοσης : 2002
ISBN :
Σελίδες : 462
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Εταιρείες

35.67 € 30.32 €
Περιεχόμενα: Μέρος Πρώτο: Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.) Μέρος Δεύτερο: Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Μέρος Τρίτο: Ιδιότυπες Εταιρικές Μορφές. - Κοινοπραξίες - Ιδιότυπες μεταφορικές εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) - Δικηγορικές και συμβολαιογραφικές εταιρείες - Αστικές εταιρείες (κερδοσκοπικές και μη) - Κοινωνίες - Αστικοί συνεταιρισμοί - Εταιρείες Α. Ν. 89/67 και 378/68 - Ελάχιστα όρια κεφαλαίου σε Ευρώ - Μετατροπή εταιρικού κεφαλαίου και μεριδίου σε Ευρώ - Φορολογία μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων.
e-mail Facebook Twitter