Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος - Τρίτη έκδοση


Συγγραφέας : Σιούτη, Γλυκερία Π.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2018
ISBN : 960-568-850-9
Σελίδες : 441
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Περιβάλλον - Προστασία - Δίκαιο και νομοθεσία

38.00 € 35.72 €
Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται η συγκροτημένη νομική προστασία του περιβάλλοντος, το συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος ως συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης. Η τρίτη έκδοση του Εγχειριδίου του Δικαίου του Περιβάλλοντος, η οποία απευθύνεται σε κάθε νομικό επιστήμονα που ενδιαφέρεται γι' αυτό το αντικείμενο, ενσωματώνει όλες τις μέχρι σήμερα βασικές εξελίξεις της νομοθεσίας και της νομολογίας, για τη νομική προστασία του περιβάλλοντος από τη σκοπιά του Δημοσίου Δικαίου. Στο έργο αναλύονται, μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική προστασία στο Ελληνικό Σύνταγμα, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στα Συντάγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και εξετάζεται η συνταγματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων καθώς και η σύγκρουση του δικαιώματος στο περιβάλλον με άλλα συνταγματικά δικαιώματα, ιδιαίτερα με εκείνα που προστατεύουν την ιδιοκτησία και την οικονομική ελευθερία και ανάπτυξη. Εξετάζονται, ακόμη, η προστασία της φύσης (ύδατα, βιοποικιλότητα, ακτές - κόλποι - μικρά νησιά, τοπίο) και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και το δικαίωμα πληροφόρησης σε θέματα περιβάλλοντος στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

e-mail Facebook Twitter