Δημιουργία ασφαλών διαδικτυακών τόπων σε περιβάλλον Linux

Apache, sendmail, bind
Συγγραφέας : Καλαφατούδης, Στράτος Πλαστήρας, Αθανάσιος Μπαθούλης, Δημήτριος
Εκδότης : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης : 2006
ISBN : 978-960-8105-85-0
Σελίδες : 735
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Ασφάλεια

40.76 € 31.79 €
Το Λειτουργικό Σύστημα Linux αποτελεί μια διαδεδομένη πλατφόρμα για εφαρμογές εξυπηρετητών Διαδικτύου. Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται τα δημοφιλέστερα πακέτα εξυπηρετητών ανοικτού κώδικα σε Linux: - Apache - Sendmail - Bind - OpenSSL - OpenSSH - Qpopper. Σε αυτά γίνεται λεπτομερής περιγραφή εγκατάστασης, ρυθμίσεων και γενικής διαχείρισης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ασφάλεια όσον αφορά στο Linux, στους εξεταζόμενους εξυπηρετητές, στη δημιουργία φραγμάτων προστασίας (fire-walls) με χρήση iptables κ.λπ.


e-mail Facebook Twitter