Εταιρικοί μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α΄44/9.3.2019)


Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Astbooks
Έτος έκδοσης : 2021
ISBN : 978-618-209-002-2
Σελίδες : 780
Κατηγορίες : Λογιστική - Δίκαιο και νομοθεσία Φορολογία

60.00 € 54.00 €
Η νέα έκδοση που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα της Astbooks είναι ενημερωμένη με όλες τις αποφάσεις που αφορούν το νόμο με τελευταία την Α.1140/23.6.2021 αναφορικά με την αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων για νομικά πρόσωπα που έχουν μετασχηματιστεί με τις διατάξεις των ν.4601/2019 και ν.2166/1993 και εμπλουτισμένη με πρακτικές εφαρμογές και ζητήματα που αφορούν διάφορες περιπτώσεις μετασχηματισμών.
Επιπλέον ακολουθεί την προαναφερθείσα δομή του νόμου, συμπεριλαμβάνοντας μετά από κάθε άρθρο:
• Αντιστοίχιση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3190/1955 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου.
• Κατ’ άρθρο ανάλυση με ερμηνεία των διατάξεων, περιλαμβάνοντας – όπου κρίνεται σκόπιμο- φορολογική ή/και λογιστική αντιμετώπιση.
• Πρακτικά ζητήματα μετασχηματισμών που έχουν τεθεί ως ερωτήματα στην υπηρεσία ερωτημάτων της Astbooks και τα οποία έχει απαντήσει η επιστημονική μας ομάδα, προκειμένου να βοηθήσουν τον αναγνώστη στην αντιμετώπιση ανάλογων ζητημάτων. Ενδεικτικά, αναφέρονται:
• Απόσχιση κλάδων ΟΕ με τη σύσταση νέων εταιρειών
• Εφαρμογή ειδικού αντικαταχρηστικού κανόνα κατά τη συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμων μονομετοχικών εταιρειών του ίδιου προσώπου
• Εισφορά ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη Ο.Ε.
• Εξαγορά ελληνικής εταιρείας από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο
• Απορρόφηση ΙΚΕ από ΟΕ
• Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση διάσπασης κλάδου δραστηριότητας με σκοπό τη σύσταση νέας εταιρείας
• Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.
• Πρακτική εφαρμογή που αφορά πραγματική περίπτωση συγχώνευσης Α.Ε. με απορρόφηση Ο.Ε., στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία από τη λήψη της απόφασης, η οικονομική και λογιστική αποτίμηση και ενοποίηση, καθώς και υποδείγματα πρακτικών και έκθεσης ελεγκτών.e-mail Facebook Twitter