Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα


Συγγραφέας : Νικολάου, Ανδρέας Ι.
Εκδότης : Μπένου Ε.
Έτος έκδοσης : 1999
ISBN : 978-960-359-062-0
Σελίδες : 245
Τόμος : 1
Σχήμα : 24x17
Κατηγορίες : Πληροφοριακά συστήματα Λογιστική

22.26 € 18.92 €
[...] Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί και την πρώτη προσπάθεια ετοιμασίας και παρουσίασης των θεμάτων των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο. Τα θέματα τα οποία πραγματεύεται έχουν σαν βάση εκκίνησης τις βασικές θεωρίες οργανωτικής συμπεριφοράς και τις μεθόδους οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για την κατάταξη και εξέταση των διοικητικών αποφάσεων σε σύγχρονους οικονομικούς οργανισμούς. Σε αυτή τη βάση, το σύγγραμμα αυτό προσπαθεί να παρουσιάσει σε ολοκληρωμένη μορφή, τα προβλήματα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Σε αυτό τον πρώτο τόμο του συγγράμματος, δίδονται αρκετές βασικές έννοιες στον αναγνώστη, αλλά με ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεμάτων και με επιπρόσθετη αναφορά, σε διάφορα σημεία, στα προβλήματα που είχαν εξετασθεί και στις εισηγήσεις που είχαν γίνει σε ακαδημαϊκές ερευνητικές μελέτες. Η έμφαση η οποία δίδεται σε όλο το σύγγραμμα, είναι λιγότερο τεχνική και αφορά περισσότερο τα προβλήματα λογιστικής πληροφόρησης σε ένα οργανισμό. Για αυτό το λόγο, δεν γίνεται λεπτομερής ανάπτυξη είτε των μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, τα οποία αποτελούν μέρος ενός διαφορετικού συγγράμματος, είτε των τεχνικών και συστημάτων μηχανογράφησης σε μια επιχείρηση. Έτσι, αυτό το σύγγραμμα, είναι εντελώς διαφορετικό από τα υπάρχοντα συγγράμματα ανάλυσης, σχεδίασης ή διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων, όπως επίσης και από τα διάφορα συγγράμματα τα οποία περιγράφουν λογιστικές εφαρμογές σε μηχανογραφημένα συστήματα. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Ο Ανδρέας Νικολάου είναι επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
e-mail Facebook Twitter