Πρακτικός οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2019 στην πράξη φυσικών και νομικών προσώπων

Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ν
Συγγραφέας : Νεράτζη, Καλομοίρα
Εκδότης : Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης : 2019
ISBN : 978-960-9482-95-0
Σελίδες : 580
Κατηγορίες : Φορολογία

65.00 € 51.35 €
Περιλαμβάνει: - Ξεχωριστή Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων - Αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση του Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, καθώς και του εντύπου Ν βήμα βήμα - Προσθήκη ή κατάργηση κωδικών, αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία - Υπεκμίσθωση και βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. - Παράδειγμα για τη συμπλήρωση του Πίνακα Ε (διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάση) - Παράδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής. - Ανάλυση ανά πίνακα - Παράδειγμα συμπλήρωσης του Πίνακα 2 όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. - Διαδικασία Ελέγχου -Όργανα Ελέγχου - Κυρώσεις του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής - Δηλώσεις φόρου πλοίων - Έντυπο Ε5 - Έντυπα Φ - Έντυπα προς εκτύπωση To cd-rom περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο χρήσης βήμα βήμα για την ηλεκτρονική εφαρμογή μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής και - Όλα τα Έντυπα Ε προς άμεση εκτύπωση


e-mail Facebook Twitter