Εργονομία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας

3η Εκδοση
Συγγραφέας : Κοντογιάννης, Θωμάς
Εκδότης : Τζιόλα
Έτος έκδοσης : 2021
ISBN : 978-960-418-904-5
Σελίδες : 920
Κατηγορίες : Εργασία Ασφάλεια

78.54 € 70.69 €
/> Το σύγγραμμα πλαισιώνεται από πλούσιο υποστηρικτικό υλικό διδάσκοντος που περιλαμβάνει:

Ερωτηματολόγια κατανόησης, επανάληψης και εξετάσεων που συνοδεύονται από εικόνες με 700 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για εμβάθυνση της ύλης.
Διαφάνειες διαλέξεων ανά κεφάλαιο για υποβοήθηση του διδάσκοντα.
Ειδικές διαφάνειες διαλέξεων που καλύπτουν τη θεματική ενότητα 'Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας'.

Περιέχει: Μέρος α - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας, κεφάλαιο 1: Θεωρητικές προσεγγίσεις και παράγοντες επιρροής, κεφάλαιο 2: Πλαίσια θεώρησης της ασφάλειας, κεφάλαιο 3: Παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη επίδοση, Μέρος β - Εργονομικά μοντέλα ανάλυσης εργασιών, νοητικών διεργασιών και ανθρώπινων λαθών, κεφάλαιο 4: Νοητικές διεργασίες για τη διεκπεραίωση εργασιών, κεφάλαιο 5: Εργονομική ανάλυση εργασίας, κεφάλαιο 6: Ανθρώπινη αξιοπιστία, κεφάλαιο 7: Διόρθωση λαθών και σχέσεις εξάρτησης, Μέρος γ - Μέθοδοι Εκτίμησης επικινδυνότητας και ανάλυσης ατυχημάτων, κεφάλαιο 8: Αναπαράσταση λαθών και βλαβών με δένδρα αστοχιών και γεγονότων, κεφάλαιο 9: Εκτίμηση επικινδυνότητας, κεφάλαιο 10: Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, κεφάλαιο 11: μέτρα ασφάλειας και καλές πρακτικές, κεφάλαιο 12: Ανάλυση ατυχημάτων: πλαίσια θεώρησης και μέθοδοι ανάλυσης, Μέρος δ - Εργονομικές παρεμβάσεις στην ασφάλεια, κεφάλαιο 13: Χρηστοκεντρικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων, κεφάλαιο 14: Ανάπτυξη γραπτών διαδικασιών, κεφάλαιο 15: Εφαρμογές της εργονομικής ανάλυσης στην εκπαίδευση, κεφάλαιο 16: Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, Μέρος ε - Νέες προσεγγίσεις στη δυναμική εκτίμηση επικινδυνότητας, κεφάλαιο 17: Δυναμικά δένδρα γεγονότων, κεφάλαιο 18: Μέθοδος stpa για τον εντοπισμό κινδύνων και σχεδιαστικών παρεμβάσεων, κεφάλαιο 19: Δυναμική συστημάτων και διερεύνηση επικίνδυνων καταστάσεων, κεφάλαιο 20: Δυναμική συστημάτων και εκτίμηση επικινδυνότητας, Μέρος ζ - Οργανωσιακές παρεμβάσεις στην ασφάλεια, κεφάλαιο 21: Ανάπτυξη προγνωστικών δεικτών ασφαλείας για τη διαχείριση κινδύνων στη βιομηχανία, κεφάλαιο 22: Διαχείριση οργανωσιακών αλλαγώνe-mail Facebook Twitter