Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική

Πρακτικά 9ου Ελληνογερμανικού Συμποσίου
Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Επιμελητής : Prittwitz, Cornelius Καϊάφα - Γκμπάντι, Μαρία
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2011
ISBN : 978-960-272-815-4
Σελίδες : 272
Κατηγορίες : Ποινικό δίκαιο

25.00 € 21.25 €
Στο εν λόγω έργο δημοσιεύονται οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις έγκριτων νομικών, που έλαβαν μέρος στο 9ο Ελληνογερμανικό Συνέδριο Ποινικού Δικαίου (Θεσσαλονίκη, 15-16.10.2010), με θέμα: "Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική". Ειδικότερα, αντικείμενο της πρώτης συνεδρίας αποτέλεσαν θέματα όπως: Επιτήρηση και ποινική καταστολή (Ι. Μανωλεδάκης), Επιτήρηση αντί τιμωρίας (W. Hassemer), Οι παρακολουθήσεις στα όρια της νομιμότητας (Ν. Παρασκευόπουλος), Ποινική καταστολή και επιτήρηση στο φιλελεύθερο κράτος δικαίου (C. Prittwitz), Επιτήρηση: Μια ποινή χωρίς δίκαιο; (Ν. Μπιτζιλέκης), Ηλεκτρονική παρακολούθηση των διαδηλώσεων (Γρ. Καλφέλης), Παρακολουθήσεις που πραγματοποιούνται από το κράτος (I. Zerbes). Στη συνέχεια, στη δεύτερη συνεδρία παρουσιάστηκαν ζητήματα σχετικά με τις ελεγκτικές κυρώσεις (Μ. Jasch), τα μοντέλα επιτήρησης στο κράτος ασφάλειας και τη δίκαιη ποινική δίκη (Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι), την ανακριτική διείσδυση (Α. Παπαδαμάκης), την ανάλυση DNA στην ποινική δίκη και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο (Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου), την ανακριτική διείσδυση και το δικαστικό Συμβούλιο (Λ. Μαργαρίτης), την ανακριτική διείσδυση, το δικαίωμα σιωπής και το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης (Θ. Δαλακούρας). Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις των K. Luderssen, Θ. Παπακυριάκου, U. Neumann, K. Gunther, J. Bung, I. Zerbes, Τ. Φιλιππίδη και G. Bemann, όπου αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων στη χρηματοπιστωτική αγορά, την ανάθεση αστυνομικών καθηκόντων σε ιδιώτες ως εργαλείο της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής, την ποινική ευθύνη του συμμετέχοντος στην αγορά, την επιτήρηση και την τιμωρία, την υποχρέωση δήλωσης των παραγόντων της οικονομίας ενόψει της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και το δίλημμα επιτήρηση αντί ποινής
e-mail Facebook Twitter