Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) ν. 4072/2012


Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Astbooks
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-209-027-5
Σελίδες : 685
Κατηγορίες : Φορολογικό δίκαιο Φορολογικός κώδικας Εταιρείες

60.00 € 54.00 €
Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Ν.4072/2012» αποτελεί έναν πλήρη οδηγό, για ζητήματα που άπτονται των Ι.Κ.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει κωδικοποιημένη τη νομοθεσία με το ν.4872/2021, ενώ ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που έγιναν μετά την εφαρμογή του ν.4919/2022, ο οποίος αντικατέστησε τους ν.4635/2019 και 441/2016, αναφορικά με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ, απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες σύστασης και δημοσίευσης.
Επιπλέον, περιέχεται πλούσια θεματολογία σχετικά με τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η αύξηση ή μείωση εταιρικού κεφαλαίου, οι αμοιβές των εταίρων και διαχειριστών καθώς και η ασφαλιστική τους αντιμετώπιση.
Όσον αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα εξής:
• Εταιρικό κεφάλαιο (αύξηση, μείωση)
• Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου (πράξεις υπαγόμενες, πράξεις που θεωρούνται σύσταση και απαλλάσσονται, πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, απαλλαγές και εξαιρέσεις)
• Λογιστικός χειρισμός κάλυψης εταιρικού κεφαλαίου
• Εφαρμογή τεκμηρίων κατά τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου
• Εισφορές σε είδος (τρόπος αποτίμησης) – Εξωκεφαλαιακές εισφορές
• Καταστατικό (περιεχόμενο, τροποποίηση)
• Διαδικασία σύστασης στην Υπηρεσία Μιας Στάσης και e-ΥΜΣ (ν.4919/2022)
• Δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. με τον νέο ν.4919/2022
• Διαχείριση Ι.Κ.Ε. (ευθύνη διαχειριστών, ανάκληση)
• Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (σύνταξη, υποδείγματα, έλεγχος, δημοσιότητα)
• Διάθεση κερδών (παράδειγμα)
• Λύση Ι.Κ.Ε.
• Εκκαθάριση (ισολογισμός έναρξης και λήξης)
Επιπλέον στα Παραρτήματα περιλαμβάνονται:
• Πρακτικά ζητήματα Ι.Κ.Ε. υπό μορφή ερωταπαντήσεων
• Αναλυτικό παράδειγμα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. με λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης.e-mail Facebook Twitter