Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας

Στρατηγική, προγραμματισμός και λειτουργία 7η Έκδοση
Συγγραφέας : Chopra, Sunil
Εκδότης : Τζιόλα
Έτος έκδοσης : 2020
ISBN : 978-960-418-875-8
Σελίδες : 584
Κατηγορίες : Κτηνοτροφία

49.71 € 44.74 €




 

Περιέχει: Κατανοώντας την Εφοδιαστική Αλυσίδα, Απόδοση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Επίτευξη Στρατηγικής Προσαρμογής και Στρατηγικού Πεδίου, Οδηγοί και Μετρικές της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιάζοντας Δίκτυα Διανομής και Εφαρμογές για Διαδικτυακές Πωλήσεις, Σχεδιασμός Δικτύου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιάζοντας  Παγκόσμια Δίκτυα  Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Πρόβλεψη Ζήτησης σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα, Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα, Προγραμματισμός Πωλήσεων και Λειτουργιών: Προγραμματισμός Προσφοράς και Ζήτησης σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα, Συντονισμός στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διαχείριση Οικονομιών Κλίμακας σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κυκλικό Απόθεμα, Διαχείριση  της  Αβεβαιότητας  σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: Απόθεμα Ασφαλείας, Καθορισμός του Βέλτιστου Επιπέδου Διαθεσιμότητας του Προϊόντος, Μεταφορές σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αποφάσεις  Πηγών  Εφοδιασμού  σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διαχείριση Τιμολόγησης και Εσόδων σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τεχνολογία Πληροφοριών σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αειφορία και Εφοδιαστική Αλυσίδα





e-mail Facebook Twitter