Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ. Γ΄ ΕΠΑ.Λ.


Συγγραφέας : Αμαρυλλίς Ψαρρά
Εκδότης : Πουκαμισάς
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-5325-80-0
Σελίδες : 368
Κατηγορίες : Ανατομία, Ανθρώπινη Άνθρωπος - Φυσιολογία

20.50 € 18.45 €
Το βιβλίο µας για την Ανατοµία – Φυσιολογία ΙΙ δηµιουργήθηκε για τους µαθητές του Τοµέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας των Επαγγελµατικών Λυκείων, οι οποίοι προετοιµάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που αναζητούν ένα χρήσιµο εργαλείο για το έργο τους.
Η ύλη έχει οργανωθεί ως εξής:
• Αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας (εµπλουτισµένη µε φωτογραφίες, πίνακες, διαγράµµατα και πρωτότυπα σχέδια για την εµβάθυνση και την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου)
• Παραθέµατα (εκτός ύλης, αλλά χρήσιµα για την κατανόηση, µε σχόλια, σηµειώσεις, υπενθυµίσεις)
• Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται:
o Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους
o Αντιστοιχίσεις
o Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
o Ερωτήσεις ανάπτυξης
o Ερωτήσεις κατανόησης – κρίσεως
• Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επιπλέον:
o Πίνακες (µε τις κυριότερες πληροφορίες από το σώµα του βιβλίου)
o Κριτήρια αξιολόγησης (για όλη την ύλη)
o Επαναληπτικές ερωτήσεις αξιολόγησης (ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού, αντιστοιχίσεις, ερωτήσεις ανάπτυξης)
o Αναλυτικές απαντήσεις (για τις ερωτήσεις του παρόντος βιβλίου, αλλά και του σχολικού εγχειριδίου)
Στις ερωτήσεις αξιολόγησης έχουν ενταχθεί όλες οι ερωτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το 2009 έως και το 2021.e-mail Facebook Twitter