Δημόσιες συμβάσεις έργων & μελετών με τον Ν.4782/2021


Συγγραφέας : Παπασταμάτης, Ζήσης, 1969-
Εκδότης : Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-5499-20-4
Σελίδες : 876
Κατηγορίες : Νομολογία Δημόσια έργα

80.00 € 72.00 €
Αναλυτικότερα Περιλαμβάνει:

• Δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι και ΙΙ
• Οδηγός προς Αναθέτουσες Αρχές – Αναθέτοντες Φορείς
• Οδηγός προς Εργολήπτες – Μελετητές Δημοσίων Έργων
• Ερμηνεία των βασικών διατάξεων των βασικότερων Άρθρων του Νόμου
• Αναλυτική ισχύουσα Νομολογία (Αποφάσεων ΕλΣυν, ΣτΕ, ΑΠ, ΔΕφ, ΑΕΠΠ)
• Σχολιασμός Νομολογίας κατ’ άρθρο
• Απαντήσεις σε καίρια ζητήματα του Νόμου
• Αποσαφηνίσεις μέσω Περιπτωσιολογίας και Παραδειγμάτων
• Δημοτικά Έργα

Επίσης περιέχει:

• Όλη την δημοσιευμένη Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων (Ελεγκτικό Συνέδριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Εφετεία κλπ.)
• Περιπτωσιολογία και Παραδείγματα από ζητήματα που έχουν απασχολήσει Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανά­δοχους εργολήπτες και Μελετητές που έχουν επιλυθεί από αυτή σχετικά με την ερμηνεία των υπαρχουσών διατάξεων.
• Επισύ­ναψη – σε ψηφιακή μορφή – της εφαρμοστέας Νομοθεσίας, καθώς και στοιχεία από οφειλόμενες πράξεις της Διοίκησης (έγγραφα, αποφάσεις έγκρισης κλπ.) κατ’ εφαρμογή του Νέου Νόμου.
• Link & qrcode όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει και να κατεβάσει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που συνοδεύουν το βιβλίο καθώς και ότι νεότερες αλλαγές υπάρξουν στην Νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών.


Ο Ζήσης Παπασταμάτης (1969) είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (1993), MSc "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων" ΕΜΠ (2004). Από το 1995 εργάζεται ως επιβλέπων μηχανικός σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και από το 2008 ως προϊστάμενος, με μακρά εμπειρία στη μελέτη και επίβλεψη Δημοσίων Έργων. Είναι βαθύς γνώστης του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και από το 2008 είναι εκ των Εισηγητών των Νόμων 3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών), Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων) και μετέπειτα του Ν. 4412/2016, στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ). Οι εισηγήσεις του καλύπτουν μεγάλο εύρος σε αντικείμενα όπως "Νομοθεσία Συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Μελετών", "Σύνταξη Πρότυπων Τευχών Δημοπράτησης", "Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές", "Ποιότητα Δημοσίων Έργων", "Ωρίμανση Δημοσίων Έργων - Προγραμματισμός Αναθετουσών Αρχών για δημοπράτηση Έργων", "Τήρηση μέτρων ασφαλείας στα Εργοτάξια", "Νομοθεσία Εκπόνησης - Επίβλεψης Μελετών και Έργων στους Δήμους" κ.ά. Παράλληλα, είναι αρθρογράφος σε επιστημονικά περιοδικά του έντυπου και διαδικτυακού Τύπου.


e-mail Facebook Twitter