Στον τόμο "Τεκμήρια ιστορίας" δημοσιεύονται κείμενα των επιστημονικών συνεργατών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Είναι εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε πρόσφατα συνέδρια στα οποία εκπροσωπήθηκε το Μουσείο, πονήματα που προβάλλουν αντικείμενα-τεκμήρια ιστορικών γεγονότων ή εποχών, αρχεία με πλούσιο ιστορικό ερευνητικό ενδιαφέρον. Τα παραπάνω είναι ενδεικτικές αναφορές από το πλούσιο και πολυποίκιλο υλικό που αναζητά, διαφυλάσσει, συντηρεί και παρέχει στην ιστορική έρευνα το Μουσείο. Ευχαριστώ το Δ.Σ. της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος που ενθαρρύνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των συνεργατών του Μουσείου και παραδίδουμε στους φιλίστορες τον συλλογικό αυτόν τόμο. Ευθυμία Παπασπύρου Διευθύντρια Ε.Ι.Μ. Περιεχόμενα: - Δ. Κουκίου, "Η γενική χάρτα της Μολδαβίας και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού εκδοθείσα χάριν των Ελλήνων κ' φιλελλήνων, 1797" - Τρ. Δάλλα, "Το αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου" - Α. Κάνδια, "Αρχείο Κωνσταντίνου Ράδου" - Ν. Ζυγούρη, "Η ηλεκτροστατική μηχανή Ramsden, ένα ιδιαίτερο κειμήλιο στις συλλογές του ΕΙΜ" - Αν. Κούλη, ""Σφραγίς Ελευθερίας 1821" του Στρατοπέδου Κορίνθου" - Π. Παναρίτη, "Δύο σπάνια κεραμικά σκεύη με φιλελληνικές παραστάσεις" - Κ. Καραδημητρίου, "Το επιτραπέζιο παιχνίδι "Πανόραμα της Ελληνικής Επανάστασης"" - Ν. Καστρίτη, "Η Ελληνική Επανάσταση σε χαρακτικά και διακοσμήσεις χρηστικών αντικειμένων στη Γαλλία του 19ου αιώνα" - Φ. Μαζαράκης - Αινιάν, "Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 17ος-19ος αι. Δυτική Μακεδονία-Ύδρα-Αθήνα. Αποτυπώσεις 1936-1942". - Γ. Νικολάου, "Η Συλλογή Επίπλων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου" - Μ. Παπαναστασίου, "Αρχείο Βασιλείου Μιχαήλ Μελά" - Ευθ. Παπασπύρου, "Παναθηναϊκό Στάδιο 1896. Η υποδοχή της ευεργεσίας του Γεωργίου Αβέρωφ από τον Τύπο". - Μ. Καχρίλας, "Πολιτικές αφίσες στην σύγχρονη Ελλάδα: Από μέσα ιδεολογικής αντιπαράθεσης σε πηγές συλλογικής ιστορικής τεκμηρίωσης". - Ν. Τασιούλη, "Η συμβολή της συντήρησης στην ιστορική τεκμηρίωση των έργων τέχνης. Η περίπτωση τεσσάρων μελανογραφιών του Αθανάσιου Ιατρίδη".


e-mail Facebook Twitter