Ρητορικά κείμενα Δημοσθένους "Υπερ της Ροδίων ελευθερίας" Β΄ λυκείου


Συγγραφέας : Μπικάκης, Μιχάλης
Εκδότης : Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Έτος έκδοσης : 2010
ISBN : 978-960-14-1897-1
Σελίδες : 315
Σχήμα : 27x19
Κατηγορίες : Ρητορική, Αρχαία - Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)

16.31 € 11.25 €
Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο περιλαμβάνει: 1. Ερωτήσεις εισαγωγής 2. Αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, οι οποίες εμπεριέχουν: - Μετάφραση του κειμένου (σε φυσική σειρά και κατ' αντιστοιχία) - Γλωσσικά-γραμματικά σχόλια - Ετυμολογική προσέγγιση των λέξεων της εκάστοτε παραγράφου - Λεξιλογικό πίνακα με παράγωγες και σύνθετες λέξεις στη νέα ελληνική, ο οποίος αποδεικνύει τη διαχρονική εξέλιξη της γλώσσας μας - Χρονικές αντικαταστάσεις των ρηματικών τύπων της παραγράφου - Εγκλιτικές αντικαταστάσεις των ρηματικών τύπων της παραγράφου - Συντακτική ανάλυση - Νοηματική απόδοση - Πραγματολογική προσέγγιση - Ερμηνευτική προσέγγιση - Θέση ενότητας - Σκοπό ενότητας - Επιχειρηματολογία ρήτορα (έντεχνες πίστεις) - Αξιολόγηση επιχειρημάτων ρήτορα - Ρητορικά ήθη (ηθοποιία) - Ρητορικά ήθη (παθοποιία) - Άτεχνες πίστεις - Μορφολογική-αισθητική προσέγγιση - Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου - Πρόσθετες ερωτήσεις - Κριτήριο αξιολόγησης 3. Επίμετρο, το οποίο περιλαμβάνει: - Παρουσίαση των σχημάτων λόγου της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Απαντήσεις στις πρόσθετες ερωτήσεις - Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης.


e-mail Facebook Twitter