Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

4η έκδοση
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 20233
ISBN : 978-960-648-645-6
Σελίδες : 496
Σχήμα : 12x17
Κατηγορίες : Κώδικας ποινικής δικονομίας

14.00 € 13.30 €
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στις έννομες σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας. Πρόκειται για διατάξεις, των οποίων το πεδίο εφαρμογής έχει περιορισθεί (και αναμένεται να περιορισθεί ακόμη περισσότερο) λόγω της έντονης νομοθετικής δραστηριότητας που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον χώρο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η συνεχής μέσω των ευρωπαϊκών κανονισμών προσθήκη νέων διατάξεων που εντάσσονται στον εν λόγω δικαιικό κλάδο τον έχει ριζικά μεταβάλει.
Η συλλογή επικεντρώνεται σε εκείνους τους κανονισμούς που είναι οι σημαντικότεροι για τη νομική πράξη, μεταξύ των οποίων οι κανονισμοί Βρυξέλλες Ια, Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ. Στην παρούσα ανανεωμένη έκδοση έχουν προστεθεί ο κανονισμός 2019/1111 (Βρυξέλλες ΙΙβ) για θέματα οικογενειακού διεθνούς δικαίου και ο πρόσφατος νόμος 5016/2023 για την διεθνή εμπορική διαιτησία.e-mail Facebook Twitter