Αγροτικά θέματα 2022


Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Astbooks
Έτος έκδοσης : 2022
ISBN : 978-618-209-017-6
Σελίδες : 1006
Κατηγορίες : Φορολογία

65.00 € 58.50 €
Όπως σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς κλάδους, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται ποικίλες και σημαντικές μεταβολές και στον αγροτικό κλάδο, οι οποίες επηρεάζουν όλο τον αγροτικό κόσμο. Οι κυριότερες μεταβολές σε αυτόν ιδιαίτερα πολύπλοκο κλάδο από νομικής και φορολογικής απόψεως, αφορούν στη φορολογία εισοδήματος, τον Φ.Π.Α. και ασφαλώς το ασφαλιστικό καθώς έχει τεθείς ε εφαρμογή ένας τελείως καινούριος νόμος.
Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι ο νέος επικαιροποιημένος πρακτικός οδηγός για τις ασκούντες αγροτική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει ένα εφ’ όλης της ύλης χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους (αγρότες, όλων των καθεστώτων, αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλιείς κ.λπ.) αλλά και για τους λογιστές-φοροτεχνικούς που αντιμετωπίζουν καθημερινά μία πληθώρα διατάξεων και αλλαγών οι οποίες λαμβάνουν χώρα προτού αφομοιωθούν πλήρως οι αμέσως προηγούμενες αλλαγές της νομοθεσίας.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη δομή του βιβλίου μας «Αγροτικά Θέματα 2022», χωρίζεται στα εξής 5 μέρη:
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρατίθενται γενικότερα ζητήματα που άπτονται του επαγγέλματος του αγρότη και διαδικασίες στις οποίες αυτός πρέπει να προβεί, όπως η εγγραφή στο μητρώο αγροτών, το καθεστώς σχετικά με την ασφάλιση και τις εισφορές στον ΕΛΓΑ, οι αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαδικασία αδειοδότησης του παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών, η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όλο το θεσμικό πλαίσιο των σχετικά με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το νομικό πλαίσιο περί αγροτουρισμού, αλιευτικού τουρισμού, υδατοκαλλιεργειών κ.λπ.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι υποχρεώσεις των αγροτών σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) κωδικοποιημένες έως σήμερα. Σε αυτό το μέρος παρατίθενται ειδικά ζητήματα σχετικά με την ένταξη των αγροτών σε τήρηση βιβλίων, τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων (παραστατικά διακίνησης, τιμολόγια), βασικά ζητήματα mydata. Ιδιαίτερα ζητήματα, αναφορικά με τα παραστατικά που εκδίδουν τα ελαιοτριβεία, τη λογιστική παρακολούθηση των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, την υποχρέωση που έχουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για έκδοση του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο θα πρέπει να εκδίδουν προς όλους κ.λπ..
Στο τρίτο μέρος θα μας απασχολήσουν θέματα σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) όπως η διάκριση της αγροτικής από τη μεταποιητική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, ο τρόπος λειτουργίας ΦΠΑ για τους αγρότες, το ειδικό καθεστώς αγροτών, συντελεστές ΦΠΑ αγροτικών προϊόντων, δηλωτικές υποχρεώσεις, απαλλαγές, ειδικά ζητήματα για τους αλιείς και τα αλιευτικά σκάφη κ.ά.
Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) η φορολογία εισοδήματος, καθώς και οι λοιποί φόροι-τέλη που επιβάλλονται στους αγρότες. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται θέματα για τον τρόπο φορολόγησης των μεμονωμένων αγροτών αλλά και όσων έχουν παράλληλα εισοδήματα από άλλες πηγές, τεκμήρια – αντικειμενικές δαπάνες, προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος, αποσβέσεις, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα που άπτονται της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (πίνακα Γ2 του εντύπου Ε3 για τις αγροτικές επιδοτήσεις, πίνακας 4Γ1 του εντύπου Ε1 για το κέρδος από αγροτική δραστηρίοτητα). Τέλος, περιλαμβάνονται θέματα σε λοιπούς φόρους-τέλη, όπως ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, ΕΦΚ, εισφορά δακοκτονίας, ζητήματα αδειδότησης ή μεταβίβασης αγροτικών οχημάτων.
Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζουμε τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού Ν.4387/2016 που εφαρμόζεται από 1.1.2020 με το ν. 4670/2020 και άλλαξε άρδην το ασφαλιστικό τοπίο για τους αγρότες. Πέρα από τις γενικές διατάξεις του νόμου για τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, θα βρείτε θέματα για το εργόσημο, την παράλληλη απασχόληση (αγροτική δραστηριότητα ή/και μισθωτή εργασία ή\και ελεύθερο επάγγελμα) καθώς και την περίπτωση συνταξιούχου του τ. ΟΓΑ, ο οποίος αναλαμβάνει απασχόληση.e-mail Facebook Twitter